Cecilia Gustafsson

Marknadskommunikatör & Pressansvarig

Elevhälsoplan: En guide till främjande och stödjande insatser i skolan

Elevhälsoplan: En guide till främjande och stödjande insatser i skolan

En elevhälsoplan är ett strategiskt verktyg som vägleder elevhälsans arbete i skolan. Planen beskriver hur elevhälsan ska stödja elevernas hälsa och lärande samt ge pedagogisk och annan skolpersonal det stöd de behöver. Denna artikel utforskar vad en elevhälsoplan är, dess syfte, komponenter och varför den är viktig för skolans elevhälsoarbete. Vad är en elevhälsoplan?
 En […]

Elevhälsoplan: En guide till främjande och stödjande insatser i skolan Read More »

Kronobergs Skola Allbry

Kronobergs Skola utökar tillgängligheten för eleverna med Allbrys chattande kvällskurator

Sedan ett år tillbaka har Kronobergs Skola i Växjö integrerat Allbrys plattform för att stödja både elever och elevhälsan. Nu tar skolan ett steg vidare genom att introducera en chattande kvällskurator från Allbry som är tillgänglig för eleverna i årskurs 6-9 varje vardagskväll mellan 17:00 och 21:00. Jonna Ahlqvist, biträdande rektor och tidigare kurator på

Kronobergs Skola utökar tillgängligheten för eleverna med Allbrys chattande kvällskurator Read More »

EHM

EHM: Vad ska elevhälsomötet innefatta och på vilket sätt främjar digitaliseringen EHM-modellen?

Elevhälsomöte (EHM) är en metodik som syftar till att främja det samverkande elevhälsoarbetet. Genom att integrera samverkan och ett tvärprofessionellt tillvägagångssätt strävar EHM efter att skapa en dynamisk miljö för gemensamt lärande och stöd. Denna artikel utforskar betydelsen av EHM och dess centrala principer. Artikeln lyfter även på vilket sätt digitala verktyg skapar möjligheter för

EHM: Vad ska elevhälsomötet innefatta och på vilket sätt främjar digitaliseringen EHM-modellen? Read More »

Vad ingår i elevhälsan?

Vad ingår i elevhälsan?

Elevhälsan utgör en central del av skolans organisation och innehar en kritisk funktion i främjandet av elevers hälsa och välbefinnande. Genom att integrera förebyggande och främjande åtgärder samt att finnas som stöd för elevernas möjligheter till inlärning, spelar elevhälsan en avgörande roll för att säkerställa att eleverna har de bästa förutsättningarna för framgång i skolan.

Vad ingår i elevhälsan? Read More »

Köpings kommun tar hjälp av Allbrys chattande kvällskurator i förebyggandet av psykisk ohälsa och suicid

Köpings kommun tar hjälp av Allbrys chattande kvällskurator i förebyggandet av psykisk ohälsa och suicid 

Som en del av Köpings kommun preventiva arbete mot psykisk ohälsa och suicid utökar man nu sitt kuratorsstöd. I kommunen har man märkt av en ökad oro bland ungdomarna och en utveckling av psykisk ohälsa. Mot bakgrund av detta har kommunen tagit initiativ till att inkludera Allbrys chattande kvällskurator som ett komplement till den befintliga

Köpings kommun tar hjälp av Allbrys chattande kvällskurator i förebyggandet av psykisk ohälsa och suicid  Read More »

Elevhälsa online

Systematiskt kvalitetsarbete i skolan

Systematiskt kvalitetsarbete är en grundläggande princip i skolan för att lyckas arbeta målinriktat med vad vi gör, hur vi gör det, varför vi gör det och vad det leder till. Detta med syfte att främja elevernas trivsel, hälsa och lärande. Cem Celepli Atci är grundare av Allbry och tjänsten togs fram för att tillgängliggöra elevhälsans

Systematiskt kvalitetsarbete i skolan Read More »

Valdemarsvik-allbry-elevhalsan

Valdemarsvik inleder samarbete med Allbry för digitalisering av elevhälsan

Valdemarsviks kommun tar nu hjälp av Allbry för att digitalisera elevhälsan. Maria Feltborn, verksamhetschef för den centrala barn- och elevhälsan i kommunen, ser möjligheter att med större träffsäkerhet rikta elevhälsans insatser samt att möjliggöra för fler elever att kontakta kuratorn. Eleverna från årskurs 6-9 på Ringarum skola, Gusums skola och Varmmarskolan kommer i första hand

Valdemarsvik inleder samarbete med Allbry för digitalisering av elevhälsan Read More »

Digital elevhälsa i Askersunds kommun

Askersunds kommun digitaliserar sin elevhälsa med Allbry

Sjöängsskolan i Askersunds kommun valde att digitalisera sin elevhälsa med Allbry som ett viktigt led för att möta elevernas behov av kurativt digitalt stöd och för att få en tydligare insikt i elevernas hälsa och förutsättningar för lärande. Anna Ignell Malmrot är rektor på Sjöängsskolan, kommunens högstadium, och menar att hon lockades av den tillgänglighet

Askersunds kommun digitaliserar sin elevhälsa med Allbry Read More »

Skolhälsovård, elevhälsovård och elevhälsa

Skolhälsovård, elevhälsovård och elevhälsa

Skolhälsovård, elevhälsovård och elevhälsa är viktiga faktorer som påverkar inlärningsmiljön för elever. Dessa termer kan ibland användas omväxlande, men de har faktiskt olika betydelser och fokuserar på olika aspekter av elevernas hälsa och välbefinnande. För att förstå deras betydelse är det viktigt att klargöra skillnaderna mellan skolhälsovård, elevhälsovård och elevhälsa.
 Skolhälsovård
 Skolhälsovård innefattar hälsovårdstjänster som

Skolhälsovård, elevhälsovård och elevhälsa Read More »

lera kommuner och skolor väljer nu att modernisera sin elevhälsa med Allbry

Flera kommuner och skolor väljer nu att modernisera sin elevhälsa med Allbry

Allbry som är marknadsledande inom digital elevhälsa har nu stiftat avtal med flera framstående kommuner och skolor för att förstärka insatserna för elevhälsan. Bland de nyförvärvade samarbetspartners finns bland andra Valdemarsviks kommun och Askersunds kommun. – Vi är entusiastiska över våra nya partnerskap med Valdemarsvik kommun och Askersunds kommun. Det är en bekräftelse på vårt

Flera kommuner och skolor väljer nu att modernisera sin elevhälsa med Allbry Read More »

?>