Cecilia Gustafsson

Marknadskommunikatör & Pressansvarig

Valdemarsvik-allbry-elevhalsan

Valdemarsvik inleder samarbete med Allbry för digitalisering av elevhälsan

Valdemarsviks kommun tar nu hjälp av Allbry för att digitalisera elevhälsan. Maria Feltborn, verksamhetschef för den centrala barn- och elevhälsan i kommunen, ser möjligheter att med större träffsäkerhet rikta elevhälsans insatser samt att möjliggöra för fler elever att kontakta kuratorn. Eleverna från årskurs 6-9 på Ringarum skola, Gusums skola och Varmmarskolan kommer i första hand […]

Valdemarsvik inleder samarbete med Allbry för digitalisering av elevhälsan Read More »

Digital elevhälsa i Askersunds kommun

Askersunds kommun digitaliserar sin elevhälsa med Allbry

Sjöängsskolan i Askersunds kommun valde att digitalisera sin elevhälsa med Allbry som ett viktigt led för att möta elevernas behov av kurativt digitalt stöd och för att få en tydligare insikt i elevernas hälsa och förutsättningar för lärande. Anna Ignell Malmrot är rektor på Sjöängsskolan, kommunens högstadium, och menar att hon lockades av den tillgänglighet

Askersunds kommun digitaliserar sin elevhälsa med Allbry Read More »

Skolhälsovård, elevhälsovård och elevhälsa

Skolhälsovård, elevhälsovård och elevhälsa

Skolhälsovård, elevhälsovård och elevhälsa är viktiga faktorer som påverkar inlärningsmiljön för elever. Dessa termer kan ibland användas omväxlande, men de har faktiskt olika betydelser och fokuserar på olika aspekter av elevernas hälsa och välbefinnande. För att förstå deras betydelse är det viktigt att klargöra skillnaderna mellan skolhälsovård, elevhälsovård och elevhälsa.
 Skolhälsovård
 Skolhälsovård innefattar hälsovårdstjänster som

Skolhälsovård, elevhälsovård och elevhälsa Read More »

lera kommuner och skolor väljer nu att modernisera sin elevhälsa med Allbry

Flera kommuner och skolor väljer nu att modernisera sin elevhälsa med Allbry

Allbry som är marknadsledande inom digital elevhälsa har nu stiftat avtal med flera framstående kommuner och skolor för att förstärka insatserna för elevhälsan. Bland de nyförvärvade samarbetspartners finns bland andra Valdemarsviks kommun och Askersunds kommun. – Vi är entusiastiska över våra nya partnerskap med Valdemarsvik kommun och Askersunds kommun. Det är en bekräftelse på vårt

Flera kommuner och skolor väljer nu att modernisera sin elevhälsa med Allbry Read More »

Elevhälsa inom kommunal vuxenutbildning

Elevhälsa inom kommunal vuxenutbildning

Elevhälsan är en viktig del av skolans övergripande struktur och syftar till att främja elevers hälsa, trivsel och lärande. En central aktör inom detta ramverk är vårdnadshavare, som spelar en avgörande roll i att stödja och främja barnets fysiska, emotionella och akademiska välbefinnande.  Vårdnadshavares kommunikation med skolan och elevhälsoteamet Vårdnadshavares roll i elevhälsan är mycket

Elevhälsa inom kommunal vuxenutbildning Read More »

Elevhälsa: Statsbidrag

Statsbidrag för elevhälsan

Snart är det dags att ansöka om statsbidrag för att förbättra elevhälsan. Den 15 januari öppnar ansökan för statsbidrag för stärkt kunskapsutveckling 2024 och den 15 februari öppnar ansökan för statsbidrag för personalförstärkning av elevhälsa 2024. Allbry har specialiserat sig på att möta den ökande efterfrågan på kontakt med kuratorer för grundskole- och gymnasieelever och inryms

Statsbidrag för elevhälsan Read More »

Vårdnadshavares roll i elevhälsan

Skolstress bland unga

Skolstress bland unga är idag en utmaning för dagens skolsystem. I en kartläggning från Folkhälsomyndigheten “Skolprestationer, skolstress och psykisk ohälsa bland tonåringar” framgår att det finns en tydlig korrelation mellan skolstress och psykisk ohälsa. I denna artikel finns en guide för hur skolan och elevhälsan lyckas förebygga skolstress hos sina elever. Skolstress och psykisk ohälsa

Skolstress bland unga Read More »

Elevhälsa: Tystnadsplikt och sekretess

Elevhälsa: Tystnadsplikt och sekretess

Allt fler elever upplever bristande förtroende för elevhälsan. Eleverna beskriver att det finns en oro att skolkuratorn och övrig personal inom elevhälsan ska yppa konfidentiell information som kan komma att göra mer skada än nytta. Inom elevhälsan gäller särskilda regler och riktlinjer för tystnadsplikt och sekretess med syfte att säkerställa elevernas integritet och trygghet. I

Elevhälsa: Tystnadsplikt och sekretess Read More »

Örnsköldsviks kommun ökar tillgången till kommunens skolkuratorer med Allbry

Örnsköldsviks kommun ökar tillgången till kommunens skolkuratorer med Allbry

I Örnsköldsviks kommun ser man möjligheter att möta eleverna på fler arenor med hjälp av Allbrys plattform. Utvecklingsledaren Markus Horkamo från kommunens bildningskontor har haft en betydande roll i implementering av Allbry och menar att tjänsten berör och skapar en vilja att hjälpa. Fångar fler elevgrupper med Allbry Som utvecklingsledare på kommunens bildningskontor ser Markus

Örnsköldsviks kommun ökar tillgången till kommunens skolkuratorer med Allbry Read More »

?>