Kronobergs Skola utökar tillgängligheten för eleverna med Allbrys chattande kvällskurator

Kronobergs Skola Allbry

Sedan ett år tillbaka har Kronobergs Skola i Växjö integrerat Allbrys plattform för att stödja både elever och elevhälsan. Nu tar skolan ett steg vidare genom att introducera en chattande kvällskurator från Allbry som är tillgänglig för eleverna i årskurs 6-9 varje vardagskväll mellan 17:00 och 21:00. Jonna Ahlqvist, biträdande rektor och tidigare kurator på Kronobergs Skola, noterade det växande behovet av stöd bland eleverna och ser nu möjligheter att möta detta behov även utanför skoltid.

Kan nå eleverna på fler sätt och fångar elever där det tidigare funnits motstånd

Jonna Ahlqvist arbetar som biträdande rektor på Kronobergs Skola i Växjö och är ansvarig för elevhälsan. Tidigare arbetade hon som kurator inom den centrala elevhälsan på Watma Education. Det var som kurator Jonna Ahlqvist kom i kontakt med Allbry. Hon upplevde att tjänsten skulle kunna underlätta hennes arbete och göra kuratorsstödet mer tillgängligt för fler elever.

– Utifrån ett kuratorsperspektiv såg jag möjligheter att nå eleverna på fler sätt. Med Allbrys app har vi gjort det mer tillgängligt att kontakta kuratorn, framför allt för de elever som känner visst motstånd att söka sig till elevhälsan. För dessa elever upplever jag att vi sänkt tröskeln. Vi har märkt att vi med Allbry fått kontakt med elever som tidigare har varit svåra att nå, säger Jonna Ahlqvist.

Möjliggör en inledande relationen och att tidigt fånga upp elevers oro

Den växande psykiska ohälsan bland barn och unga är något som även Kronobergs Skolan har känt av och man är därför extra måna om att det ska finnas tillgängligt stöd, i detta arbete är Allbry ett bra komplement. Genom chatten finns det möjligheter att bygga en inledande relation och att tidigt fånga upp elevers oro innan oron hinner bli för stor, menar Jonna Ahlqvist.

– Den psykiska ohälsan bland barn och unga är inte något vi undkommit, det är nationellt problem. Vi vill stötta elevernas oro och stärka deras trivsel i skolan. Skolan tenderar ofta släcka bränder och det är först då vi vuxna blir påkopplade. Genom den chattande kvällskuratorn kan vi fånga upp eleverna när och då oro och funderingar dyker upp, vilket inte sällan kan vara under kvällstid. 

Kronobergs Skolan har varit igång med den chattande kvällskuratorn i knappt två veckor och har redan sett ett resultat av att många elever kontaktat kvällskuratorn. 

– Att så pass många elever redan tagit kontakt med kvällskuratorn är ett tydligt bevis på att det finns behov av kuratorsstödet, avslutar Jonna Ahlqvist.

?>