Elevhälsa online
Vårt (ert) verktyg

allbry elevhälsa verktyg

Fullt tillgänglig elevhälsa online

Allbry gör det lättare för elevhälsoteamet att erbjuda sina elever stöd, när och där det behövs. 

Med hjälp av chatt- och videosamtal kan elever få hjäIp snabbare än vid fysiska möten samtidigt som samma strikta regler om sekretess och integritet gäller. 

I våra moduler är det även enkelt för elevhälsopersonalen och resten av skolans personal att kartlägga, administrera och rapportera – allt i samma smidiga gränssnitt.

Vad vi erbjuder

Kommunikation
Rapportering
Statistik
Enkäter
Check-in
Admin

Funktioner

Ett elevhälsoverktyg med alla funktioner som krävs för att arbeta förebyggande med den psykosociala elevhälsan. Med Allbry har skolan verktyg att lyckas arbeta träffsäkert med det systematiska kvalitetsarbetet genom datadriven elevhälsa. Ta hjälp av den kompletta plattformen eller välj och integrera de moduler som bäst passar skolans specifika krav. Tillgängliggör era elevhälsoresurser med Allbrys verktyg för elevhälsan!

FLERA KOMMUNIKATIONSSÄTT

Samtal och bokning

Med Allbrys digitala plattform kan elever och elevhälsoteamet mötas och samtala på flera kommunikationssätt genom att chatta, boka videosamtal eller boka fysiska möten.

DATADRIVEN ELEVHÄLSA

Kartläggning

Via Allbrys unika system kan skolan få insikt i välmåendet bland elever, klasser och skolan.

LÄR KÄNNA ELEVERNA

Check-in och enkäter

Enkelt verktyg för att skapa, skicka och samla in enkäter och check-ins på en och samma plats. Svaren visualiseras automatiskt.

UNDVIK MERARBETE

Rapportering

Med Allbrys enkla antecknings- och rapporteringsfunktioner kan elevhälsoteamet frigöra tid för att istället prata med elever.

ANPASSNING

Administration

Användarhantering, öppettider och gallringsrutiner. Det är ett urval av inställningar ni själva kan göra. 

Vill du se exempel för användandet av verktyget?

NTI Gymnasiet i Södertörn förstärker sin elevhälsa med Allbry

NTI Gymnasiet tar hjälp av Allbry – ökar tillgången till elevhälsan

NTI Gymnasiet i Södertörn ville öka tillgången till elevhälsan och samtidigt få en tydligare helhetsbild av elevernas välmående och behov. Detta gör man med Allbrys digifysiska kurator och elevhälsoplattform.

Sekretess och dataskydd

Oavsett om du är

allbry elevhälsa

Elev

allbry elevhälsa

Kurator

allbry elevhälsa

Elevhälsoteam

allbry elevhälsa

Skolchef / Rektor

För elev

Att besöka skolans fysiska kurator kan av många skäl vara svårt. Eleven kan tvingas missa lektioner och raster för att få en tid. Det kan även vara en jobbig process att hitta kontaktvägar samt ta klivet att faktiskt boka in en fysisk träff. Många elever upplever detta moment som stressfullt och ångestskapande i sig, särskilt med tanke på den ökande stressen i skolan idag.

Genom att ge skolans alla elever ett färdigt och uppsatt Allbry-konto får eleven möjlighet att i lugn och ro ta första klivet och kontakta sitt elevhälsoteam online. Då många ungdomar mår som sämst på kvällar och helger blir det viktigt att kunna erbjuda möjlighet för bokning och/eller samtal efter skoltid, när det kan vara svårt att prata med kurator på skolan.

Genom att erbjuda chatt, videosamtal och anonymisering för eleven så fångar Allbry tre typer av användare. De som endast vill chatta anonymt, de som vill visa sitt namn men endast chatta, och de som vill ha ett personligare videosamtal. På så sätt kan även elever med blyg inställning ta det första steget och söka hjälp på ett sätt som känns tryggt och bekvämt för dem.

För kurator

Kuratoryrket kan ofta vara administrativt och kräva hantering av mail, telefon och andra moment som tar viktig tid som annars skulle kunna användas för att hjälpa eleverna. 

För att effektivisera och förbättra stödet till eleverna behöver kuratorer ha möjlighet att initiera och följa upp samtal på ett strukturerat sätt. Genom att använda sig av systematiskt kvalitetsarbete kan kuratorer säkerställa att eleverna får rätt stöd i tid.

Genom att arbeta som kurator online i Allbrys plattform, kan kuratorn chatta och ha samtal med eleverna online. Detta ger både elever och kuratorer möjlighet att initiera och följa upp samtal på ett enklare sätt, vilket i sin tur gör det möjligt att hjälpa fler elever. Allbry har också infört snabbrapporter och minnesanteckningar för kuratorer, vilket gör det enkelt att förmedla känslor och intryck från elevsamtalen utan att det kräver mycket administration.

För elevhälsoteam

Liknande problem som kuratorn kan uppleva kan även andra resurser i elevhälsoteamet uppleva som t.ex. studievägledaren som har svårt att fånga upp alla elever. Framförallt många mindre frågor från eleverna till SYV kan missas då eleven inte känner att det är lönt att boka upp ett möte för en snabb fråga. Så genom att även ha studievägledaren digitalt skapar man en möjlighet för att ställa sådana frågor online, direkt i Allbrys chatt.

Elevhälsoteamet kan också sakna insikter om vad de andra resurserna pratar om men med hjälp av Allbrys lösning med gemensamma anteckningar och samtalsloggar blir det lättare att förstå vilka resurser som är inkopplade i elevhälsan och därmed lättare att diskutera elevfall med varandra.

För skolchef / rektor

Skolor saknar ofta verktyg för att få tillräcklig insikt i elevhälsan på skolan, vilket kan göra det svårt för rektor eller skolchef att få reda på elevernas mående. Detta bristande insikten kan leda till att skolan inte vet vilka resurser och material som behövs för att hjälpa både elevhälsoteamet och eleverna.

Allbrys unika system ger skolor möjlighet att lyckas i det systematiska kvalitetsarbetet och få insikt i välmåendet bland elever, klasser och hela skolan. Genom att elevhälsopersonalen efter varje samtal fyller i en kort rapport om samtalsämnen och upplevd orosnivå, kan skolan få en inblick i hur eleverna mår. På så sätt kan skolan identifiera eventuella behov av extra anpassningar som kan hjälpa eleverna att må bättre. Till exempel, om elever i sista årskursen oroar sig mycket över arbetsliv och studier, kan skolan sätta in fler SYV timmar på schemat. En annan situation kan vara om det hänt någon särskild händelse på skolan som ökar den allmänna orosnivån, då kan skolan ge eleverna extra stödresurser.

Allbry erbjuds vanligtvis till alla skolans elever, men det finns möjlighet att själv välja vilka elever som ska ha tillgång till systemet och vilka tider som ska vara tillgängliga för chatt och videosamtal.

Fyll i formuläret och boka ett möte med oss idag!

Ladda ner appen redan idag eller besök oss på webben

?>