Priser

Vi skräddarsyr våra lösningar efter era behov med eleven i centrum! 

Kommunlicens

139kr per elev/år

I plattformen ingår:

Bokning- & kommunikationssystem

Rapportingsverktyg

Kartläggningssystem

Enkät- & Check-in verktyg

Administrationssystem

Skollicens

169kr per elev/år

I plattformen ingår:

Bokning- & kommunikationssystem

Rapportingsverktyg

Kartläggningssystem

Enkät- & Check-in verktyg

Administrationssystem

Chattande EHT
Digital EHT
Digifysisk EHT

Tjänsten är ett tillägg till Allbry plattformen

Allbrys digitala och fysiskt tillgängliga elevhälsopersonal stöttar den befintliga elevhälsan för att öka tillgången till stöd för era elever.

Allbrys personal har krav på högskoleexamen inom adekvat utbildning

Genom Allbrys digitala elevhälsoverktyg och resurstillägg erbjuds skolledare, elevhälsopersonal och elever en modern och integritetssäker boknings- kommunikations- och uppföljningsplattform, med säker tillgång till kontakt.

Med Allbry har våra elever tillgång till kurator varje dag. Det är en trygghet att veta att det alltid finns stöd.

Rektor

Chattande EHT

Dag

Allbrys digitalt tillgängliga elevhälsoresurs finns nåbar dagtid för att eleven på ett enkelt sätt ska kunna ta direktkontakt för ökad tillgång till stöd.

Pris per elev/år

08.00 – 16.00

248kr

Tjänsten är ett tillägg
till Allbry plattformen

Chattande EHT

Kväll

Allbrys digitalt tillgängliga elevhälsoresurs finns nåbar i chatten kvällstid för att öka tillgången till direktstöd efter skolan.

Pris per elev/år

17.00 – 21.00

348kr

Tjänsten är ett tillägg
till Allbry plattformen

Digital EHT

Utöver Allbrys chattande EHT finns det möjlighet att lägga till tillgänglighet för videosamtal med era elever som ett komplement.

Pris beräknas utifrån omfattning 

á 5% – 50% 

Tjänsten är ett tillägg
till Allbry plattformen

Digifysisk Kurator

Via Allbrys digifysiska tjänst finns elevhälsoresurs tillgänglig digitalt och fysiskt på plats, som en del av EHT-teamet.

Pris beräknas utifrån omfattning 

á 10% – 60% 

Tjänsten är ett tillägg
till Allbry plattformen

Prisexempel

Enskild skola som köper chattande kurator

Den fristående gymnasieskolan vill öka tillgängligheten till elevhälsan och skolans elevhälsoteam önskar hitta ett smartare sätt att arbeta på. Man behövde även kartläggningsstöd för att lyckas i det systematiska kvalitetsarbetet som varit svårt att ta fram underlag för.

Gymnasieskolan har 104 elever och den sammanlagda kostnaden för Allbrys plattform blir årligen 17 576kr för skolans 104 elever. 

Med plattformen kan elevhälsoteamet få en tydligare uppfattning för när eleverna önskar deras stöd och göra sig tillgängliga därefter, samtidigt får rektor och skolchef möjlighet till insyn i elevernas, klassernas och skolans välmående. Då man upplever att många av eleverna inte söker sig till den fysiska elevhälsan vill man utöka sitt stöd för att på så sätt kunna fånga alla sina elever.

Man erbjuder via Allbry en utvald skolkurator som via Allbry plattformen nås varje dag i chatten. På så sätt ser man till att elevhälsan finns tillgänglig varje skoldag. Kostnaden för Allbrys chattande kurator på dagtid är 248kr per elev per år vilket för denna gymnasieskola motsvarar en kostnad på 25 792kr. 

För en totalkostnad på 43 368kr per år erbjuder gymnasieskolan ett komplett elevhälsosystem som ger eleverna ökat stöd och skolan möjlighet att arbeta smidigt, effektivt och insiktsfullt.

Tempen på skolan har svalnat för att det finns ett komplement.

Skolkurator

Prisexempel #2

Enskild skola som köper chattande kurator

Genom Allbrys digitala elevhälsoverktyg och resurstillägg erbjuds skolledare, elevhälsopersonal och elever en modern och integritetssäker boknings- kommunikations- och uppföljningsplattform, med säkert tillgång till kontakt.

Med Allbry har våra elever tillgång till kurator varje dag. Det är en trygghet att veta att det alltid finns stöd.

Rektor Järvsögymnasiet

Urval av kunder och partners

NTI Gymnasiet i Södertörn förstärker sin elevhälsa med Allbry

NTI Gymnasiet tar hjälp av Allbry – ökar tillgången till elevhälsan

NTI Gymnasiet i Södertörn ville öka tillgången till elevhälsan och samtidigt få en tydligare helhetsbild av elevernas välmående och behov. Detta gör man med Allbrys digifysiska kurator och elevhälsoplattform.

Örnsköldsviks kommun ökar tillgången till kommunens skolkuratorer med Allbry

Örnsköldsviks kommun prioriterar elevhälsan genom Allbry

Örnsköldsviks kommun vill stärka det förebyggande arbetet inom elevhälsan. 
Med Allbrys digitala verktyg har kommunen som mål att nå ut till fler elever. Man vill också få bättre insikt i välmåendet hos elever.

Allbry vinner upphandling med Botkyrka kommun

Botkyrka kommun ökar kuratorsnärvaron med Allbry

Genom Allbrys digitala kuratorstjänst ökar Botkryka kommun kuratorsnärvaron samt öppnar upp för fler kontaktvägar till grundskolornas elevhälsa. Genom Allbrys digitala kurator har man skapat en kuratorsnärvaro på tolv timmar om dagen.

Fyll i formuläret och boka ett möte med oss idag!

?>