Askersunds kommun digitaliserar sin elevhälsa med Allbry

Digital elevhälsa i Askersunds kommun

Sjöängsskolan i Askersunds kommun valde att digitalisera sin elevhälsa med Allbry som ett viktigt led för att möta elevernas behov av kurativt digitalt stöd och för att få en tydligare insikt i elevernas hälsa och förutsättningar för lärande. Anna Ignell Malmrot är rektor på Sjöängsskolan, kommunens högstadium, och menar att hon lockades av den tillgänglighet som plattformen ger möjlighet till.

Når fram till eleverna på ett enklare sätt

Som rektor på Sjöängsskolan har Anna Ignell Malmrot erfarit att lärare och elevhälsan har haft svårt att nå fram till eleverna på det sätt man önskar. Hon har sett en ökad psykisk ohälsa bland eleverna över åren och särskilt bland tjejerna. Nu önskar man kunna fånga upp fler elever med hjälp av digitala kommunikationsvägar till skolans kurator.

– Att nå fram till eleverna på ett enklare sätt har varit en utmaning. Med Allbry kan vi erbjuda lågtröskelinsatser genom digital bokning och chattkommunikation, vilket underlättar för elever att söka stöd och kommunicera med kuratorn, säger Anna Ignell Malmrot.

Moderniseringen av elevhälsan skapar förutsättningar för en mer tillgänglig och stödjande skolmiljö

Genom det smidiga rapporteringsverktyget och den statistik som därefter skapas i plattformen över vilken kommunikation och hur ofta samtal har förts, vilka samtalsämnen som berörs och orosnivån bland eleverna, kan elevhälsan rikta sitt förebyggande och främjande arbete mot klasser och skolan som helhet.

– Med Allbry får vi snabbt en uppfattning om eventuell oro bland elever, och vi ser möjligheter att använda verktyget för en bredare bild av elevernas hälsa och förutsättningar för lärande, säger Anna Ignell Malmrot.

Sjöängsskolan i Askersunds kommun är nu i full gång med implementering av verktyget och ser fram emot att inom kort rulla ut tjänsten på skolan för att skapa en mer tillgänglig och stödjande skolmiljö. Genom att modernisera elevhälsan hoppas man kunna ge eleverna det stöd de behöver på ett enklare och mer flexibelt sätt, vilket i sin tur kommer främja välbefinnandet och lärandet på Sjöängsskolan i Askersunds kommun.

?>