Elevhälsa på elevens vis

Kunskapsbank

Varför Allbry?

Utifrån ett elevhälsoteam- och elevperspektiv

allbry digital kurator elevhälsa plattform

Elevhälsoteam

Elevhälsoteam Det ska vara lätt för vuxna att samarbeta; kurator, SYV, specialpedagog, lärare, vårdnadshavare och rektor. Samtidigt gäller GDPR och all kommunikation måste skydda eleven. Det säkras i plattformen bakom Allbrys app. Elevhälsoteamets centrala roll Skolans elevhälsoteam utgörs av de personer som arbetar aktivt med elevens hälsa och utveckling. Elevhälsoteamet behöver ett enkelt verktyg för

Läs mer »

Elev

Elev Det ska vara lätt att få hjälp när man mår dåligt. Chatta med elevhälsan, ha digitalt möte och boka tid för fysiskt möte. Det gör eleven med några knapptryck i Allbrys app. Underlätta kontaktvägarna Att besöka skolans fysiska elevhälsopersonal kan av många skäl vara svårt. Eleven kan tvingas missa lektioner och raster för att

Läs mer »
?>