Elevhälsa på elevens vis

Kunskapsbank

Varför Allbry?

Utifrån ett elevhälsoteam- och elevperspektiv

Digital SYV

Digital SYV Med Allbry kan skolan förstärka eller komplettera sitt elevhälsoteam när och där det behövs, heltid, deltid eller periodvis med hjälp av en digifysisk SYV DIGITAL SYV: KOMMUNIKATION, INSIKTER & SYSTEMATISERING Verktyget Med ett enkelt knapptryck i Allbry kan eleverna boka tid med skolans studie- och yrkesvägledare. Eleverna kan välja mellan chatt, videosamtal eller

Läs mer »
allbry digital kurator elevhälsa plattform

Elevhälsoteam

Elevhälsoteam Det ska vara lätt för vuxna att samarbeta; kurator, SYV, specialpedagog, lärare, vårdnadshavare och rektor. Samtidigt gäller GDPR och all kommunikation måste skydda eleven. Det säkras i plattformen bakom Allbrys app. Elevhälsoteamets centrala roll Skolans elevhälsoteam utgörs av de personer som arbetar aktivt med elevens hälsa och utveckling. Elevhälsoteamet behöver ett enkelt verktyg för

Läs mer »

Elev

Elev Det ska vara lätt att få hjälp när man mår dåligt. Chatta med elevhälsan, ha digitalt möte och boka tid för fysiskt möte. Det gör eleven med några knapptryck i Allbrys app. Underlätta kontaktvägarna Att besöka skolans fysiska elevhälsopersonal kan av många skäl vara svårt. Eleven kan tvingas missa lektioner och raster för att

Läs mer »

Digital kurator

Digital kurator Med Allbry kan skolan förstärka eller komplettera sitt elevhälsoteam när och där det behövs, heltid, deltid eller periodvis med hjälp av en digifysisk kurator DIGITAL KURATOR: KOMMUNIKATION, INSIKTER & SYSTEMATISERING Verktyget Med ett enkelt knapptryck i Allbry kan eleverna boka tid med skolans kurator. Eleverna kan välja mellan chatt, videosamtal eller fysisk träff,

Läs mer »
?>