Om oss

Vårt team

Cem, vår grundare och VD, insåg när han studerade socionomprogrammet vid Örebro universitet att det saknades tillgång till samtalsstöd bland unga. 
När han började arbeta som skolkurator såg han
hur detta problem växte.

Tillsammans med några medstuderande grundade
han 2018 embryot Snaptive som sedan skulle växa
och bli Allbry som det är idag.  

Till en början var det en enkel chatt där elever
kostnadsfritt kunde chatta med volontära kuratorer.
Idén ligger som kärna i det som Allbry är idag, en plattform där slutanvändaren inte betalar en krona.

Press

Vill du läsa mer om vad vi gör just nu och vart vi nämns? Läs dem senaste nyheterna och blogginläggen om Allbry.

Idag finns Allbry tillgängligt för

0
SKOLOR
0 K
ELEVER

Främja psykiskt välmående för unga

När jag arbetade som skolkurator insåg jag att det behövdes verktyg för den psykosociala delen av elevhälsan, anpassningar för att bemöta elever samt kartläggningar för att fånga upp elever.

Därför skapade vi Allbry för att avlasta skolkuratorer, bemöta eleverna utifrån anpassade kommunikationssätt och skapa systematik för elevhälsoteamet.  

Allbry vill skapa förutsättningar för alla ungas psykiska välmående och skapa insikter för skolan. En av dom stora frågorna vi på Allbry jobbar med är att sänka tröskeln för skolelever att söka upp elevhälsan. Vi arbetar varje dag för att bli en komplett elevhälsoplattform för skolkuratorer.

Ungdomar är digitala, varför är inte kuratorer det?

CEM CELEPLI ATCI

Grundare, VD på Allbry

Social Impact

Agenda 2030 och de globala målen är den mest ambitiösa agenda för hållbar utveckling som världens länder någonsin enats om. Det är en handlingsplan som kom till för att motverka världens mest akuta problem, såsom fattigdom, ojämlikhet och orättvisa, samt klimatkrisen. Fram till 2030 har FN:s medlemsländer förpliktat sig att bidra till att dessa mål förverkligas. För att detta ska vara möjligt måste alla delar av samhället – näringsliv, offentlig sektor, organisationer och enskilda individer ta ansvar.