Integritetspolicy

Allbry AB, ”Allbry” (org nr. 559163-7920) lämnar inte ut någon typ av information till tredje part. 

Alla medarbetare vid Allbry (anställd och konsult) arbetar under sekretess. 

Allbry åtar sig att följa Dataskyddsförordningen och svensk lag. 

SLUTANVÄNDARE INTEGRITETSPOLICY

Allbry värnar om alla användares integritet. Skyddet av dina personuppgifter är av högsta prioritet för oss. Allbry gör sitt yttersta för att behandla den information du lämnar med största försiktighet och ansvar. Vi har skapat denna policy för att visa vårt engagemang för att skydda integriteten för slutanvändaren. Vänligen läs nedanstående för att lära dig mer om vår integritetspolicy och hur vi hanterar personlig information. 

POLICYNS OMFATTNING

Denna integritetspolicy täcker vår behandling av information som samlas in av oss genom tjänsten som ägs och drivs av oss. Denna policy gäller inte för andra företag som inte är i vår direkta underkastelse, eller av personer som inte är anställda av oss, inte arbetar på uppdrag av oss, inklusive eventuell tredje part bidragsgivare är bunden av avtalet. 

INSAMLING OCH ANVÄNDNING AV INFORMATION
 • Om du får Allbry distribuerat genom t.ex. din skola så har Allbry vissa grundläggande personuppgifter om dig i förväg. Dessa används för att ge elevhälsopersonalen möjlighet att få en överblick över de användare som finns i skolan. De används även för att kunna identifiera dig när du skapar ditt konto för att ge dig rätt organisationstillhörighet. 
 • Följande uppgifter finns inlagda i förväg:
  • E-postadress (skolmejl)
  • Förnamn och efternamn
  • Klass och årskurs (om tillgängligt)
  • Kön (om tillgängligt)
 • Du kan frivilligt lämna ifrån dig av personlig information, dock kommer Allbry aldrig behandla denna information för att identifiera din person. Undantag från detta görs vid fall av ’oro’ där du kan komma att identifieras för att Allbry enligt lag ska kunna kontakta räddningstjänst eller skolkurator. 

Det finns undantag från denna regel om utlämning av uppgifter, till exempel när du och den kurator du pratat med tillsammans kommit överens om att du behöver ytterligare stöd från myndigheter, till exempel socialtjänsten. Dina personuppgifter kan då behöva sparas och lämnas ut, så att vi kan se till att du får den hjälp du behöver. Vilka personuppgifter som då samlas in och sparas beror på situationen, men som sagt är det alltid du som bestämmer vilken information du vill dela med dig av. 

 • Din e-postadress är vad som identifierar dig i applikationen.
 • Vi kommer att använda denna information för att besvara dina frågor, vara tillgängliga och för att förse dig med tjänster. 
 • Genom att använda vår tjänst och frivilligt förse oss med personuppgifter, samtycker du till insamling och behandling av information i enlighet med denna integritetspolicy. 

Huvudregeln är att vi har tystnadsplikt och den information som en användare eventuellt kan lämna ut är sekretessbelagd. Vi har i enlighet med 23 kap. 2§ offentlighets- och sekretesslag (2009:400) och 29 kap. 14§ skollagen (2010:800) sekretess för uppgift om en enskilds personliga förhållanden i sådan elevhälsa som avser psykologisk, psykosocial eller specialpedagogisk insats, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider. Tystnadsplikten bryts dock enligt lag i nedanstående fall. 

I enlighet med 14 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453) och 29 kap 13 § skollagen (2010:800) har skolkuratorer anmälningsskyldighet om det kommer till vår kännedom att ett barn far illa och blir därmed skyldiga att anmäla det till socialtjänsten. Det gäller även vid misstanke att barnet riskerar att fara illa. I skolan gäller skyldigheten rektorer, förskolechefer, pedagoger, elevhälsan och övrig skolpersonal – oavsett om verksamheten är offentlig eller enskild. Om du fått tillgång till Allbry-applikationen via din skola, är det skolkuratorn på skolan som avgör om det är denne eller Allbry som har anmälningsskyldighet. I de fall skolkuratorn sköter elevärendet, rapporterar Allbry till skolkuratorn. 

LAGRING AV INFORMATION
 • Data lagras i Sverige och personuppgifter enligt förskrivna regler för säker hantering.
 • Användaren samtycker till att Allbry lagrar information. Endast användaren kan samtycka till behandling av dennes personuppgifter. Vidare krävs att användaren förstår innebörden av samtycket för att det ska vara giltigt. 
 • Användaren har rätt till dataportabilitet, dvs. att föra över sina uppgifter till en annan tjänst. 
 • Användarens personuppgifter raderas när användaren avregistrerar sig från tjänsten, dock senast tre månader efter avregistrering. 
 • Konsekvensbedömning görs vid varje nytt avtal med kund vilket tillsammans delges för att bedöma möjliga risker och dess konsekvenser. Parterna åtar sig att vidta åtgärder för att minska eventuella risker. 
 • Information lagras i verksamhets- och apputvecklingssyfte samt för att föra anonym statistik som delas med skola/kommun/annan verksamhet i fråga. 
 • Vid säkerhetsincidenter som dataintrång eller förlust av uppgifter sker anmälning till Datainspektionen inom 72 timmar från händelsens inträffande. 
SAMTYCKE

Om du inte samtycker till insamling, användning eller utlämnande av dina personuppgifter som beskrivs i denna policy, ska du inte uppge någon personlig information till oss. Om du har skickat in personuppgifter till oss och vill sluta att medge användning eller utlämnande som beskrivs häri, vänligen meddela oss via e-post, kontakt@allbry.se

ANONYMITET
 • Allbry använder i vissa fall pseudonymisering av användare för att skydda användarens integritet och personuppgifter. 
 • Allbry lagrar då endast anonym användardata. 
 • Undantag från pseudonymisering sker vid fall där kurator bedömer att användaren befinner sig inom kategorin ’oro’ och måste enligt socialstyrelsens direktiv utföra sin anmälningsplikt (orosanmälan). 
 • Undantag från pseudonyminsering sker om uppdragsgivarens avtal medger att användaren ska kunna identifieras. 
BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Allbry behandlar personuppgifter när ett av följande villkor uppfylls; 

 • Data lagras i Sverige och personuppgifter enligt förskrivna regler för säker hantering.
 • Användaren lämnar samtycke till att dennes personuppgifter behandlas för ett eller flera specifika ändamål. Detta är giltigt endast för användare vid 13 års ålder eller högre. 
 • Behandling av personuppgifter är nödvändig för att skydda intressen som är av grundläggande betydelse för användaren eller annan fysisk person. 
 • Allbry lagrar användares samtycken för att kunna redovisa dessa skulle det behövas. 
 • Allbry informerar innan användaren ger samtycke att denne kan återkalla sitt samtycke när denne vill och enligt användarens rätt till radering. 

Som de allra flesta hemsidor, använder sig allbry.se av så kallade kakor, eller cookies. Kakor är små filer som en webbserver kan be om att få spara i din dator. På så sätt kan vi hålla reda på dina preferenser när du är inne på allbry.se.  

STATISTIK, ANALYS, UTVECKLING OCH UNDERHÅLL AV HEMSIDA OCH APP

Vi kan komma att spara IP-adresser, webbläsarinformation, områdesinformation, och annan information om hur du surfar på vår hemsida eller använder vår app. Detta gör vi bland annat för att kunna diagnostisera problem med våra servrar, hålla hemsidan uppdaterad och analysera surftrender. Vi använder data för att förbättra våra befintliga produkter och tjänster, bland annat genom att uppdatera funktioner. Vi använder till exempel felrapporter för att förbättra säkerhetsfunktioner och vi tittar på användarbeteende, sökfrågor och klick på vår hemsida för att förbättra relevansen för sökresultat och för att avgöra vilka nya funktioner som ska prioriteras.  

Vårt ändamål med behandlingen av dina personuppgifter är att säkerställa teknisk funktionalitet, upprätta statistik och utvärdera vår webbplats, förstå hur besökare använder hemsidan och förbättra hemsidan. Vi behandlar dina personuppgifter för ändamålen ovan med rättslig grund i berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för Allbrys berättigade intresse av att kunna tillhandahålla en säker och användarvänlig hemsida med relevant innehåll. 

KONSUMENTKÖP

Följande gäller dig som själv köper och betalar för ditt Allbry konto.

 • Vi använder Klarna som leverantör av vår kassa. Detta innebär att vi kan komma att dela dina personuppgifter såsom kontaktuppgifter och orderinformation med Klarna när kassan laddas, för att Klarna ska kunna hantera ditt köp. Dina personuppgifter som delas behandlas enligt Klarnas egen dataskyddsinformation
 • Ditt abonnemang debiteras löpande varje månad tills att du själv väljer att avsluta det.
 • Allbry har ingen bindningstid eller uppsägningstid. 
BEHANDLING AV SÄRSKILDA KATEGORIER AV PERSONUPPGIFTER

Undantag från behandling av personuppgifter kan ske; 

 • För att Allbry ska kunna utföra och fullgöra sina skyldigheter inom arbetsområdet, vad gäller social trygghet och socialt skydd. 
 • När användaren är fysiskt eller rättsligt förhindrad att ge samtycke. 
 • När behandling av personuppgifter är nödvändig och hör samman med förebyggande- och tillhandahållande av hälsovård och social omsorg. 
ÄNDRINGAR TILL DENNA SEKRETESSPOLICY
 • Vi kan ändra denna policy från en tid till en annan, information kommer i det fallet att ges till användarna. 
 • Vid betydande förändring av denna policy kommer du som slutanvändare bli informerad om detta genom mejl.
 • Din fortsatta användning som slutanvändare av våra tjänster gör att du accepterar sådana ändringar och innebär att du accepterar detta. 
 • Avtalspart blir meddelade om alla ändringar i denna policy genom etablerade kontaktvägar och/eller mejl.

ANVÄNDARVILLKOR

ALLMÄN INFORMATION
 • Användarvillkoren gäller mellan dig och Allbry AB ”Allbry” (org nr. 559163-7920), för användning av Allbry-applikationen. För att logga in och använda applikationen måste du först godkänna dessa villkor. 
 • Det är Allbry AB som tillhandahåller applikationen och ansvarar över dess innehåll. Det är därmed inte något företag inom de koncerner som tillhandahåller plattformarna där applikationen är tillgänglig, som Apple (App Store) och Google (Google Play). Dessa benämns som distributörer nedan. Apple har dock rätt att göra gällande dessa Villkor mot dig som om Apple hade varit part till dessa Villkor. Apple ska anses ha accepterat denna rätt. 
 • Allbry-applikationen är en plattform där användare ges möjlighet att chatta med en kurator om sina bekymmer, besvär och vardagstankar. Chatten möjliggör att användaren kan få stöd, rådgivning och motivation från kuratorn som denne är i eventuellt behov av. Användaren kan påbörja chatt med kurator och vara anonym. 
 • Vid betydande förändringar eller om vi slutar tillhandahålla applikationen meddelas avtalspart i god tid innan såvida yttre faktorer och omständigheter inte gjort detta möjligt.
ANVÄNDNING AV APPLIKATIONEN
 • För att ladda ner applikationen krävs att du är registrerad användare hos någon av distributörerna. Utöver vad som anges i dessa villkor, åtar du dig att endast använda applikationen i enlighet med de villkor som gäller mellan dig och distributörerna. 
 • Om du är ska använda tjänsten via din skola, kommun eller annan organisation, får tillgång till en inloggning i applikationen genom din skola, kommun eller annan organisation. Du kommer att erhålla en registreringskod, därefter kommer du kunna skapa ett användarnamn och ett lösenord som endast du har tillgång till. 
 • Genom att godkänna villkoren bekräftar du att du är minst 13 år eller går i 6:e klass. 
 • Du åtar dig att se till så att ingen annan än du själv kan använda dina inloggningsuppgifter. Om du misstänker att någon använder din inloggning ska du genast anmäla detta till Allbry via e-post, tech@allbry.se. Du ansvarar för de handlingar som gjorts med dina inloggningsuppgifter och Allbry är inte ansvarig för skada orsakad av otillåten användning av din inloggning, om inte Allbry genom vårdslöst handlande bidragit till sådan skada. 
RESPEKT FÖR ANDRA PERSONERS RÄTTIGHETER

Allbry respekterar andras rättigheter. Det bör även du göra. Därför får du inte använda tjänsterna på ett sätt som: 

 • Bryter eller kränker någon annans rätt till publicitet, integritet, upphovsrätt, varumärke eller annan immateriell rättighet. 
 • Mobbar, trakasserar eller skrämmer. 
 • Utgör uppvigling mot en nationell- eller etnisk grupp, rasism, förtal, barnpornografi, uppmaning till brott eller som på annat sätt är olaglig, kränkande, trakasserande, vulgär, obscen eller stötande; 

 

DU MÅSTE RESPEKTERA ALLBRYS RÄTTIGHETER. DESSA VILLKOR GER DIG INGEN RÄTT ATT
 • Använda varumärken, logotyper, design, fotografier, filmer eller annat material som används i våra tjänster. 
 • Kopiera, arkivera, ladda ner, ladda upp, distribuera, sända, framföra, visa, göra tillgängligt eller på annat sätt använda någon del av våra tjänster eller innehållet i våra tjänster utöver vad som anges i dessa villkor. 
 • Använda våra tjänster, några verktyg som tillhandahålls av tjänsterna eller något innehåll i våra tjänster för något kommersiellt syfte utan vårt medgivande. 

Du får inte använda våra tjänster eller innehållet i våra tjänster på sätt som inte är godkänt enligt dessa villkor. Du får inte heller hjälpa någon att göra på ett sätt som inte är godkänt. 

 • Allbry har rätt att när som helst, utan föregående meddelande, stänga av dig från applikationen om du bryter mot dessa villkor eller i annat fall handlar eller, enligt Allbry har rimlig anledning att anta, kommer att handla på sätt som kan orsaka Allbry dess samarbetspartners eller övriga användare skada. 
 • Genom att godkänna dessa villkor samtycker du till att applikationen enbart levereras genom nedladdning och att du därmed inte har någon ångerrätt. 
IMMATERIELLA RÄTTIGHETER
 • Genom nedladdning av applikationen får du en icke-överlåtbar och icke-exklusiv rätt att, under avtalstiden, på din mobiltelefon eller annan dig tillhörande mobil enhet (”Mobil”) använda applikationen i enlighet med dessa villkor och de villkor som gäller mellan dig och distributörerna. 
 • Alla immateriella rättigheter hänförliga till applikationen och den programvara, de tjänster och de funktioner som ingår i applikationen, tillhör Allbry eller dess licensgivare. Innehållet i applikationen är skyddat genom lagstiftning om framförallt upphovsrätt, marknadsföring och varumärken. Varumärken, källkod, programvara, foton, bilder, texter, grafik, design, layout och sammanställningar av information eller annat innehåll som inkluderats i applikationen får inte kopieras eller användas utan skriftligt medgivande från Allbry. 
 • Den rätt du erhåller enligt första punkten ovan innefattar inte någon överföring av kommersiella rättigheter eller rättigheter att använda applikationen i marknadsföringssyfte. Du får inte hyra ut, låna ut, sälja, överföra, vidaredistribuera eller vidarelicensiera applikationen. Du åtar dig att inte bryta, kringgå, bakåtutveckla, dekompilera, ta isär, eller på annat sätt manipulera någon del av applikationen, eller att försöka eller hjälpa annan person att göra det. 
 • Allbry är ensamt ansvarigt för att utreda, försvara, lösa och ta ansvar för tredje mans påståenden om intrång i dennes immateriella rättigheter i relation till applikationen som sådan. Distributörerna har inte något ansvar för sådana krav från tredje part. 
ANSVAR

Du ansvarar gentemot Allbry och mot tredje part för: 

 • Skada som uppkommit genom fel eller försummelse från din sida vid användningen av applikationen, din mobil eller hanteringen av dina uppgifter; 
 • Skada som uppkommit på grund av fel eller brist i de uppgifter du har tillhandahållit inom ramen för applikationen; och 
 • Skada som uppkommit på grund av ditt brottsliga agerande. 

Vårt ansvar enligt dessa villkor innefattar inga garantier och är begränsat till vad som följer av tvingande lag. Trots detta gör vi vårt yttersta för att applikationen ska fungera på bästa sätt utan avbrott. Genom att godkänna villkoren bekräftar du att varken Apple eller Google har några skyldigheter att tillhandahålla underhålls- och supporttjänster för applikationen. 

Allbry kan inte garantera att applikationen kommer att vara felfri eller utan störningar. Allbry kan inte heller garantera att applikationen eller de servrar som krävs för att applikationen ska fungera är fria från skadliga komponenter. Tekniska störningar kan förhindra möjligheterna för dig att använda applikationen och i värsta fall innebära att data går förlorad. Allbry ansvarar för tillgängligheten hos applikationen, tekniska störningar eller förlust av data, utöver våra ansvar så gäller även tvingande lag. Allbry garanterar att inom skälig tid åtgärda eventuellt uppkomna fel och/eller störningar i den funktionalitet och applikation som avtalspart avtalat om. 

Om det uppstår omfattande och återkommande störningar eller vid avsevärda fel på applikationen som gör det svårt för användarna att använda sig av tjänsten behöver har avtalspart rätt att med omedelbar verkan säga upp avtalet utan uppsägningstid samt förbehåller rätten att inte betala för innevarande månad. 

I den utsträckning det är tillåtet enligt gällande lagstiftning har distributörerna inga garantiskyldigheter, varken uttryckliga eller underförstådda, gällande applikationen. Allbry ansvarar ensamt för eventuella anspråk, förluster, skadeståndsansvar, skador, kostnader eller utgifter som har uppstått på grund av att någon av de eventuella garantierna i dessa villkor inte har följts. Distributörerna har alltså inget sådant ansvar och ansvarar inte heller för några anspråk som gäller applikationen eller ditt innehav och/eller användning av applikationen i övrigt, inklusive men inte begränsat till (i) produktansvarsanspråk, (ii) eventuella anspråk på att applikationen inte följer ett visst krav enligt gällande lagstiftning och (iii) anspråk som gäller konsumentskydd eller liknande lagstiftning. 

AVTAL OCH UPPSÄGNINGSTID
 • För slutanvändare: Dessa villkor mellan dig och Allbry träder i kraft när du godkänt dem, och gäller tills vidare. Allbry har rätt att när som helst säga upp villkoren utan uppsägningstid och utan föregående meddelande om Allbry slutar tillhandahålla applikationen eller stänger av dig enligt villkoren. 
 • För avtalspart: Dessa villkor mellan dig och Allbry träder i kraft när du godkänner dem, och gäller tillsvidare. Allbry har rätt att säga upp villkoren enligt avtal med den uppsägningstid som avtalats om.  
ÄNDRINGAR OCH ÖVERLÅTELSER
 • Villkoren och den information som Allbry anger i applikationen utgör det fullständiga avtalet mellan dig och Allbry rörande användning av applikationen. Allbry har rätt att göra ändringar i dessa villkor. Allbry ska publicera de ändrade villkoren i applikationen i skälig tid innan en ändring genomförs. En ny version av dessa villkor gäller från och med den tidpunkt som anges i den nya versionen av villkoren och blir gällande gentemot dig när du, efter sådan tidpunkt, använder applikationen eller på annat sätt godkänner de uppdaterade villkoren. 
 • Allbry har rätt att överlåta applikationen inklusive samtliga därmed sammanhängande rättigheter och skyldigheter, till tredje man. Du kan inte överlåta din rätt enligt dessa villkor utan föregående skriftligt medgivande från Allbry. 
TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTELÖSNING
 • Dessa villkor ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk rätt. Tvist med anledning av dessa villkor ska lösas i skiljedomstol. 
SEKRETESS
 • Din integritet är viktig för oss. Du kan läsa om hur vi hanterar den information och de eventuella personuppgifter du lämnar ut till oss i vår integritetspolicy. Vi uppmanar dig att läsa vår integritetspolicy noggrant. 
KONTAKTUPPGIFTER

Om du har några frågor, klagomål eller krav avseende applikationen är du välkommen att kontakta oss enligt följande kontaktuppgifter: 

E-post: kontakt@allbry.se 

?>