Elevhälsa på elevens vis

Förebyggande, åtgärdande och uppföljande verktyg för elevhälsan

ELEVHÄLSA ONLINE: KOMMUNIKATION, INSIKTER & SYSTEMATISERING

Verktyget

Med ett enkelt knapptryck i Allbry kan eleverna boka tid med skolans kurator, SYV eller annan elevhälsopersonal. Eleverna kan välja mellan chatt, videosamtal eller fysisk träff, utifrån när och där det passar eleven. Med Allbrys unika plattform kan skolan arbeta träffsäkert med det systematiska kvalitetsarbetet genom datadriven elevhälsa och få insikt i välbefinnandet hos elever, klasser och skolan. Ta hjälp av den kompletta plattformen eller välj och integrera de moduler som bäst passar skolans specifika krav.

DIGITAL, FYSISK ELLER DIGIFYSISK ELEVHÄLSA

Digifysisk bemanning

Med Allbry kan er skola arbeta resursförstärkande. Vi hjälper er med resurstilldelning där det behövs. Med ökad tillgänglighet ökar möjligheterna till en bättre elevhälsa och välmående elever. Med välmående elever kommer lyckade studieresultat. Allbry tillhandahåller: 

Allbry på några sekunder

Urval av kunder och partners

Vad tycker våra kunder?

ELEVER
0

Elevhälsa online

Allbry vänder sig till grund-, gymnasie- och vuxenskolan.

Med Allbry får skolan en komplett digital plattform för skolans samtliga elevhälsofunktioner – för en förebyggande, psykosocialt tillgänglig och hälsofrämjande elevhälsa.

Allbry erbjuder även digital, fysisk och digifysisk resurstilldelning av elevhälsopersonal. Med Allbry kan ni förstärka eller komplettera ert elevhälsoteam när och där det behövs, heltid, deltid eller periodvis. Vi har den samlade kompetensen oavsett om din skola är i behov av kurator, SYV eller specialpedagog.

Med Allbry står eleven i centrum och ger personal och skolhuvudmän visuella insikter för rätt insatser i god tid.

Digital kuratorsplattform

Med Allbry får er kuratorsverksamhet en komplett digital plattform med kommunikationsmöjligheter i form av chatt, meddelandefunktioner, videosamtal och bokning av fysiska möten. 

Ni får även möjlighet att genom en whitelabel lösning anpassa verktyget med er grafiska profil, logotyper och texter. 

En plattform som kan nyttjas på era villkor för en trygg och tillgänglig kontakt med kuratorn. 

Plattformen innehåller även statistik- och rapporteringsmoduler och ett administrationsverktyg så att ni på egen hand kan följa upp på plattformens användning och effekt.

Vårt ansvar

Allbry uppfyller nya och striktare regler

Group 190956

GDPR- och internetsäkrat enligt SKR:s riktlinjer. Allt för att personalen ska kunna utföra sitt uppdrag på bästa sätt.

Var tillgängliga för era elever där de kommunicerar idag, digitalt och mobilt.

Ge elevhälsoteamet rätt verktyg för att kartlägga elevernas mående.

Få möjlighet att tillsätta digifysisk elevhälsopersonal inom två veckor till följd av tex. sjukledighet eller personalbrist.

Allbrys digitala personal har anmälningsplikt enligt lag utan hinder för sekretess. 

elevhälsa digital

För elevhälsoteamet och eleven. I fickan och på webben.

Oavsett om man vill chatta, ha videosamtal eller följa upp elevers välmående.

Ta tempen på elevhälsan

Vill du enkelt ta pulsen på dina elever? Kanske skicka ut en enkät eller bara checka in?

Allbry tillhandahåller ett enkelt, säkert och effektivt verktyg för att få koll på hur eleverna mår. Resultaten presenteras i en överblick med data som hjälper skolan med det systematiska kvalitetsarbetet. 

Få koll på alla elever med möjligheten att använda AKK, alternativ och kompletterande kommunikation som komplement till elever som har svårigheter med förståelse eller tal. 

Previous slide
Next slide

Missa inga nyheter!

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev för att få information om nya projekt, utveckling och nytt spännande arbetsmaterial.

Allbrys nationella elevhälsonätverk

Allbry introducerar ett nationellt elevhälsonätverk. Anslut dig du också!

?>