Elevhälsa på
elevens vis

Förebyggande, åtgärdande och uppföljande verktyg för elevhälsan

Alla elever har rätt att må bra

Med Allbry kan skolor arbeta proaktivt kring elevhälsan. Eleven är i fokus och ger personalen och skolhuvudmannen visuella insikter av elevernas välmående och kartlägger var någonstans insatserna av elevhälsans personal behövs som mest. 

Med Allbry kan man arbeta både fysiskt och digitalt – med ett enkelt knapptryck i Allbry kan eleverna boka in sin tid med kurator, SYV eller annan elevhälsopersonal. De kan välja att chatta och ta ett videosamtal där det passar eleven och kuratorn.

Genom att arbeta med resurstillsättning där det behövs, bidra till systematiskt kvalitetsarbete och hela tiden hålla eleven i centrum. Så bidrar detta på sikt till bättre elevhälsa och mer välmående elever vilket i sin tur leder till att fler elever lyckas med skolan.

Allbry ger elevhälsan rätt insikter för att arbeta med skolans utmaningar och elevernas välmående.   

För elevhälsoteamet och eleven. I fickan och på webben.

Oavsett om man vill chatta, ha videosamtal eller följa upp elevers välmående

Vårt ansvar

Allbry uppfyller nya och striktare regler

Group 190956

GDPR- och internetsäkrat enligt SKR:s riktlinjer. Allt för att personalen ska kunna utföra sitt uppdrag på bästa sätt.

Var tillgängliga för era elever där de kommunicerar idag, digitalt och mobilt.

Ge elevhälsoteamet rätt verktyg för att kartlägga elevernas mående.

Få möjlighet att tillsätta digital bemanning inom två veckor till följd av tex. sjukledighet eller personalbrist.

Allbrys digitala personal har anmälningsplikt enligt lag utan hinder för sekretess. 

Resurstilldelning när det behövs

Allbry är ett enkelt och effektivt verktyg för att proaktivt arbeta med välmående hos elever samt ge elevhälsans personal digitala redskap för att systematisera och visualisera sitt arbete

Om behovet skulle finnas kan Allbry även bidra med resursförstärkning och se till att alla elever får tillgång till elevhälsan. Våra resurser är utbildade socionomer med minst ett års yrkeserfarenhet. Samtliga har bakgrund inom sin profession eller har varit socialsekreterare.  

allbry digital elevhälsa

Missa inga nyheter!

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev för att få information om nya projekt, utveckling och nytt spännande arbetsmaterial.

Ta tempen på elevhälsan

Vill du enkelt ta pulsen på dina elever? Kanske skicka ut en enkät eller bara checka in?

Nu introducerar vi ett enkelt, säkert och effektivt sätt att få koll på hur eleverna mår. Resultaten presenteras i en överblick med data som hjälper skolan med systematiskt kvalitetsarbete. 

Få koll på alla elever med möjligheten att använda AKK, alternativ och kompletterande kommunikation som komplement till elever som har svårigheter med förståelse eller tal. 

Previous
Next
0 K
ELEVER
URVAL AV KUNDER & PARTNERS
ekerö kommun
järvsögymnasiet ljusdal
naturlära

Vad tycker våra kunder?