Elevhälsa på elevens vis

Förebyggande, åtgärdande och uppföljande verktyg för elevhälsan

KOMMUNIKATION, INSIKTER & SYSTEMATISERING

Verktyget

Med Allbry kan elevhälsan arbeta både fysiskt och digitalt – med ett enkelt knapptryck i Allbry kan eleverna boka tid med skolans kurator, SYV eller annan elevhälsopersonal.

Eleverna kan välja mellan chatt, videosamtal eller fysisk träff, utifrån när och där det passar eleven. Med Allbrys unika plattform får skolan insikt i välbefinnandet hos elever, klasser och skolan. 

DIGITAL, FYSISK ELLER DIGIFYSISK

Resurstilldelning

Med Allbry kan er skola arbeta resursförstärkande. Vi hjälper er med resurstilldelning där det behövs. Med ökad tillgänglighet ökar möjligheterna till en bättre elevhälsa och välmående elever. Med välmående elever kommer lyckade studieresultat. Allbry tillhandahåller: 

Allbry på några sekunder

Urval av kunder och partners

Vad tycker våra kunder?

0
ELEVER

Alla elever har rätt att må bra

Allbry vänder sig till grund-, gymnasie- och vuxenskolan.

Med Allbry får skolan en komplett plattform med verktyg för skolans samtliga elevhälsofunktioner – för en förebyggande, psykosocialt tillgänglig och hälsofrämjande elevhälsa.

Allbry erbjuder även digital, fysisk och digifysisk resurstilldelning av elevhälsopersonal. Med Allbry kan ni förstärka eller komplettera ert elevhälsoteam när och där det behövs, heltid, deltid eller periodvis. Vi har den samlade kompetensen, oavsett om din skola är i behov av kurator, SYV eller specialpedagog.

Med Allbry står eleven i centrum och ger personal och skolhuvudmän visuella insikter för rätt insatser i god tid.

Vårt ansvar

Allbry uppfyller nya och striktare regler

Group 190956

GDPR- och internetsäkrat enligt SKR:s riktlinjer. Allt för att personalen ska kunna utföra sitt uppdrag på bästa sätt.

Var tillgängliga för era elever där de kommunicerar idag, digitalt och mobilt.

Ge elevhälsoteamet rätt verktyg för att kartlägga elevernas mående.

Få möjlighet att tillsätta digifysisk elevhälsopersonal inom två veckor till följd av tex. sjukledighet eller personalbrist.

Allbrys digitala personal har anmälningsplikt enligt lag utan hinder för sekretess. 

För elevhälsoteamet och eleven. I fickan och på webben.

Oavsett om man vill chatta, ha videosamtal eller följa upp elevers välmående

Ta tempen på elevhälsan

Vill du enkelt ta pulsen på dina elever? Kanske skicka ut en enkät eller bara checka in?

Nu introducerar vi ett enkelt, säkert och effektivt sätt att få koll på hur eleverna mår. Resultaten presenteras i en överblick med data som hjälper skolan med systematiskt kvalitetsarbete. 

Få koll på alla elever med möjligheten att använda AKK, alternativ och kompletterande kommunikation som komplement till elever som har svårigheter med förståelse eller tal. 

Previous
Next

Missa inga nyheter!

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev för att få information om nya projekt, utveckling och nytt spännande arbetsmaterial.

Allbrys nationella elevhälsonätverk

Allbry introducerar ett nationellt elevhälsonätverk. Anslut dig du också!