Valdemarsvik inleder samarbete med Allbry för digitalisering av elevhälsan

Valdemarsvik-allbry-elevhalsan

Valdemarsviks kommun tar nu hjälp av Allbry för att digitalisera elevhälsan. Maria Feltborn, verksamhetschef för den centrala barn- och elevhälsan i kommunen, ser möjligheter att med större träffsäkerhet rikta elevhälsans insatser samt att möjliggöra för fler elever att kontakta kuratorn. Eleverna från årskurs 6-9 på Ringarum skola, Gusums skola och Varmmarskolan kommer i första hand kopplas på appen.

Tydliga insikter i elevernas faktiska oro och frågeställningar

Maria Feltborn arbetar som verksamhetschef för den centrala barn- och elevhälsan. En viktig del i hennes arbete är skapa förutsättningar för elevhälsans förebyggande och främjande insatser. Elevhälsan i Valdemarsviks kommun strävar efter att fullt ut ta hänsyn till elevens hälsa och välbefinnande, bland annat via skolsociala team. Till en början ser man möjligheter för elevhälsan att med Allbrys digitala verktyg kunna tillgängliggöra elevhälsan för fler elevgrupper och att kunna arbeta mer träffsäkert i sina riktade insatser. På sikt tror man att appen även kan underlätta samverkan mellan olika aktörer som arbetar för barnet och eleven.

– Som verksamhetschef för barn- och elevhälsan ser jag att verktyget ger mig möjlighet att arbeta mer träffsäkert i det förebyggande arbetet. Statistiken ger tydliga insikter i elevernas faktiska oro och frågeställningar, vilket kvalitetssäkrar vårt arbete. Vi kan nu basera våra insatser på verklig data istället för antaganden. Den digitala plattformen skapar även nya möjligheter för samverkan, säger Maria Feltborn. 

Möjligheter att nå eleverna på ett annat sätt och underlätta kontakten med kuratorn

Samtliga elever i årskurs 6-9 på Ringarum skola, Gusums skola och Varmmarskolan får tillgång till appen. Eleverna kan använda appen för att chatta och boka samtal med skolans kuratorer, antingen digitalt eller fysiskt. När kuratorn inte är tillgänglig finns olika stödchattar integrerade i applikationen.

– Vi vet att det finns ett stort behov av psykosocialt stöd bland eleverna men det har hitintills varit svårt att nå dem. Genom appen ser vi möjligheter att nå eleverna på ett annat sätt och att kontakten med kuratorn blir mer bekväm utifrån hur eleverna själva önskar att den ser ut. Det är också värdefullt att eleverna på kvällarna kan nå stödlinjer, det skapar en trygghet att veta att det alltid finns tillgängligt stöd, säger Maria Feltborn. 

Valdemarsviks kommun har ingått ett treårsavtal med Allbry och ser fram emot att gradvis inkludera även de yngre eleverna i appen. Implementeringen är redan igång och inom kort kommer tjänsten att rullas ut för att tillhandahålla ett omfattande och lättillgängligt stöd från elevhälsan.

?>