Cecilia Gustafsson

Marknadskommunikatör & Pressansvarig

lera kommuner och skolor väljer nu att modernisera sin elevhälsa med Allbry

Flera kommuner och skolor väljer nu att modernisera sin elevhälsa med Allbry

Allbry som är marknadsledande inom digital elevhälsa har nu stiftat avtal med flera framstående kommuner och skolor för att förstärka insatserna för elevhälsan. Bland de nyförvärvade samarbetspartners finns bland andra Valdemarsviks kommun och Askersunds kommun. – Vi är entusiastiska över våra nya partnerskap med Valdemarsvik kommun och Askersunds kommun. Det är en bekräftelse på vårt […]

Flera kommuner och skolor väljer nu att modernisera sin elevhälsa med Allbry Read More »

Elevhälsa inom kommunal vuxenutbildning

Elevhälsa inom kommunal vuxenutbildning

Elevhälsan är en viktig del av skolans övergripande struktur och syftar till att främja elevers hälsa, trivsel och lärande. En central aktör inom detta ramverk är vårdnadshavare, som spelar en avgörande roll i att stödja och främja barnets fysiska, emotionella och akademiska välbefinnande.  Vårdnadshavares kommunikation med skolan och elevhälsoteamet Vårdnadshavares roll i elevhälsan är mycket

Elevhälsa inom kommunal vuxenutbildning Read More »

Elevhälsa: Statsbidrag

Statsbidrag för elevhälsan

Snart är det dags att ansöka om statsbidrag för att förbättra elevhälsan. Den 15 januari öppnar ansökan för statsbidrag för stärkt kunskapsutveckling 2024 och den 15 februari öppnar ansökan för statsbidrag för personalförstärkning av elevhälsa 2024. Allbry har specialiserat sig på att möta den ökande efterfrågan på kontakt med kuratorer för grundskole- och gymnasieelever och inryms

Statsbidrag för elevhälsan Read More »

Vårdnadshavares roll i elevhälsan

Skolstress bland unga

Skolstress bland unga är idag en utmaning för dagens skolsystem. I en kartläggning från Folkhälsomyndigheten “Skolprestationer, skolstress och psykisk ohälsa bland tonåringar” framgår att det finns en tydlig korrelation mellan skolstress och psykisk ohälsa. I denna artikel finns en guide för hur skolan och elevhälsan lyckas förebygga skolstress hos sina elever. Skolstress och psykisk ohälsa

Skolstress bland unga Read More »

Elevhälsa: Tystnadsplikt och sekretess

Elevhälsa: Tystnadsplikt och sekretess

Allt fler elever upplever bristande förtroende för elevhälsan. Eleverna beskriver att det finns en oro att skolkuratorn och övrig personal inom elevhälsan ska yppa konfidentiell information som kan komma att göra mer skada än nytta. Inom elevhälsan gäller särskilda regler och riktlinjer för tystnadsplikt och sekretess med syfte att säkerställa elevernas integritet och trygghet. I

Elevhälsa: Tystnadsplikt och sekretess Read More »

Örnsköldsviks kommun ökar tillgången till kommunens skolkuratorer med Allbry

Örnsköldsviks kommun ökar tillgången till kommunens skolkuratorer med Allbry

I Örnsköldsviks kommun ser man möjligheter att möta eleverna på fler arenor med hjälp av Allbrys plattform. Utvecklingsledaren Markus Horkamo från kommunens bildningskontor har haft en betydande roll i implementering av Allbry och menar att tjänsten berör och skapar en vilja att hjälpa. Fångar fler elevgrupper med Allbry Som utvecklingsledare på kommunens bildningskontor ser Markus

Örnsköldsviks kommun ökar tillgången till kommunens skolkuratorer med Allbry Read More »

Praktiska Gymnasiet Norrköping väljer Allbry

Praktiska Gymnasiet Norrköping väljer Allbry

Praktiska Gymnasiet Norrköping såg behov av att modernisera kontaktvägarna till och från elevhälsan. Gymnasieskolan ville sänka tröskeln och öka tillgången för fler elever att ta kontakt med skolans kuratorer samt få en bättre insikt i elevernas mående. Man tog därför hjälp av Allbrys  digitala elevhälsoplattform. Genom digitala kontaktvägar lyckas man möta elever även under praktikdagar

Praktiska Gymnasiet Norrköping väljer Allbry Read More »

Unga och psykisk hälsa: Skolan en viktig arena för stöd

Unga och psykisk hälsa: Skolan en viktig arena för stöd 

I kartläggningen ”Att inte bara överleva, utan att faktiskt också leva  – en kartläggning om ungas psykiska hälsa” lyfter Folkhälsomyndigheten och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ungas röster och erfarenheter av psykisk hälsa och ohälsa. I kartläggningen framkommer bland annat att det saknas förtroende för skolans elevhälsa. Kartläggningen har utforskat ungas psykiska hälsa: Psykiskt välbefinnande

Unga och psykisk hälsa: Skolan en viktig arena för stöd  Read More »

Vi är glada att välkomna Fredrik Menkus Wegbratt som nu ansluter till Allbry

Vi är glada att välkomna Fredrik Menkus Wegbratt som nu ansluter till Allbry

Vi är glada att välkomna Fredrik Menkus Wegbratt som nu ansluter till Allbry  Vi är glada att välkomna Fredrik Menkus Wegbratt som nu ansluter till Allbry  Vi är glada att välkomna Fredrik Menkus Wegbratt Under gårdagskvällen på Sveriges främsta skolledarkongress ”Skolledare21” på Nalen i Stockholm, delades det nyinstiftade priset “Årets elevhälsoarbete” ut för första gången. Initiativet, som syftar

Vi är glada att välkomna Fredrik Menkus Wegbratt som nu ansluter till Allbry Read More »

?>