Digifysisk resurstilldelning

Digifysisk elevhälsa

Allbry erbjuder en psykosocial insats, förenad med den digitala möjligheten, för att främja elevhälsan.

Elevhälsan tillgängliggörs och finns där eleven befinner sig, fysiskt under skoltid samt via chatt och digitala möten innan, under och efter skolan. Med Allbry erbjuds:

Varför inte kombinera?

Genom att kombinera den fysiska elevhälsan med digital närvaro ökar tillgängligheten för fler elever att ta kontakt. 

Med digifysisk elevhälsa minskar risken att missa elever som är i behov av stöd. När elevhälsan inte bemannas fysiskt finns den tillgänglig digitalt via Allbry. Elevhälsan blir på så sätt fullt tillgänglig och skolan fullföljer sitt närvaroarbete.  

Fysisk bemanning

Vi hjälper din skola med fysisk resursförstärkning via väl utvalda socionomer, specialpedagoger och studie- samt yrkesvägledare. Sätt igång redan idag!

Digital bemanning

Vi hjälper din skola och finns där eleven befinner sig, med Allbrys socionomer, specialpedagoger och studie- samt yrkesvägledare kan era elever chatta och boka videosamtal.
Sätt igång redan idag med t.ex. en kurator online!

Vem är personalen?
Vår elevhälsopool består av ett nätverk av gedigen kompetens, erfarenhet och passion för psykiskt välmående. Vi erbjuder även flerspråkig personal. Hos oss är vi utbildade och kunniga inom många områden samt att vi anpassar vår personal utifrån era preferenser
Kan man få kontakt med samma personal?
Ja, för att få kontinuitet i stödsamtalet är det viktigt att elever inte hoppar runt mellan personal. Personalen är med.. TBA
Previous
Next

Kompletterande elevhälsa

Din skola får tillgång till en digital kuratorchatt som bemannas av utbildade socionomer varje vardag kl 15.00 – 20.00 inklusive lov. Sätt igång redan idag. 

Erfaren resurstilldelning när det behövs

Allbry är ett enkelt och effektivt verktyg för att proaktivt arbeta med välmående hos elever samt ge elevhälsans personal digitala redskap för att systematisera och visualisera sitt arbete

Om behovet skulle finnas kan Allbry bidra med resursförstärkning och se till att alla elever får tillgång till elevhälsan. Vår personal är utbildade socionomer med minst ett års yrkeserfarenhet. Samtliga har bakgrund inom sin profession eller har varit socialsekreterare.  

allbry digital elevhälsa

Fyll i formuläret och boka ett möte med oss idag!