Köpings kommun tar hjälp av Allbrys chattande kvällskurator i förebyggandet av psykisk ohälsa och suicid 

Köpings kommun tar hjälp av Allbrys chattande kvällskurator i förebyggandet av psykisk ohälsa och suicid

Som en del av Köpings kommun preventiva arbete mot psykisk ohälsa och suicid utökar man nu sitt kuratorsstöd. I kommunen har man märkt av en ökad oro bland ungdomarna och en utveckling av psykisk ohälsa. Mot bakgrund av detta har kommunen tagit initiativ till att inkludera Allbrys chattande kvällskurator som ett komplement till den befintliga elevhälsan. Pär Ellmin, skolchef för grundskolan, ser detta som ett värdefullt kompletterande stöd för högstadieeleverna i kommunen.

Ökad oro och suicidförsök i Köpings kommun

I Köpings kommun har skolorna märkt av en ökad oro bland eleverna, vilket har resulterat i fler samtal om psykisk ohälsa och suicid till elevhälsan. Detta speglar en nationell trend i Sverige, där psykisk ohälsa bland unga fortsätter att öka. Trots en generell minskning av självmord ser man en ökning bland barn och unga och idag utgör suicid den vanligaste dödsorsaken. Den oroliga utvecklingen har inneburit att man i Köping nu vill se över hur man kan förstärka skolornas elevhälsa med hjälp av kompletterande insatser.

– Vi har sett en ökning av behovet av samtal och stöd, särskilt med tanke på den ökade oron bland ungdomar och den allt vanligare förekomsten av psykisk ohälsa och suicidförsök. För oss är det därför av yttersta vikt att ha rätt resurser på plats för att stödja våra elever i deras svårigheter. Genom att erbjuda ett digitalt kvällsstöd möjliggör vi en mer flexibel tillgänglighet för högstadieeleverna i Köping, särskilt för dem som kanske inte vill synas när de söker stöd. Vi kan vara där för eleverna när de behöver oss som mest och arbeta proaktivt för att förebygga allvarliga situationer, säger Pär Ellmin.

Chattande kvällskurator för högstadieelever

Eleverna på Karlbergsskolan, Malmaskolan och Scheeleskolan kommer att få tillgång till tjänsten i första hand. Genom appen Allbry kommer eleverna kunna chatta med en kurator/socionom varje vardagskväll mellan klockan 17.00 – 21.00. Appen kommer även ge skolan och kommunen en tydlig överblick över antalet chattar och elevernas oro, vilket möjliggör ett effektivt och förebyggande arbete inom elevhälsan. Initiativet har fått brett politiskt stöd och det finns planer på att utöka tjänsten till fler elever i kommunen.

–  Vi introducerar Allbrys digitala kuratorstjänst för högstadieeleverna i första hand. Vi har fått positivt gensvar från kommunens politiker och det finns en bred förståelse för behovet av att erbjuda kompletterande stöd. På sikt ser vi möjligheten att utveckla det digitala stödet ytterligare och nå ännu fler invånare i Köpings kommun. Genom att vara proaktiva och lyhörda gentemot invånarnas behov hoppas vi kunna fortsätta möta de utmaningar och behov som uppstår i vår kommun, tillägger Pär Ellmin.

Köpings kommun har redan påbörjat implementeringen av tjänsten för högstadieeleverna på Karlbergsskolan, Malmaskolan och Scheeleskolan och ser fram emot att se dess positiva effekter på elevernas välmående.

?>