Elevhälsa på elevens vis

Nyheter

Senaste nytt

Senaste nytt om vad som händer i elevhälsan.

Sociala medier

Barn som mår dåligt är mer aktiva på sociala medier

Barn och unga som har psykiska besvär upplever att de har mer problematisk medieanvändning än andra jämnåriga, särskilt när det kommer till sociala medier. Det finns dock olika synsätt. Dels kan sociala medier vara upplyftande med mycket humor, skratt, vetenskap mm. Ur ett annat perspektiv kan det få negativa konsekvenser hos ett barn/ung vuxen. De

Läs mer »
Folket i sverige mår sämre för varje år

Folket i Sverige mår sämre för varje år

Självmord utgör idag 93% av allt dödligt våld och befolkningen i Sverige mår allt sämre. De psykiska besvären har haft en större ökning de senaste 20-30 åren, både bland vuxna men även den yngre generationen i samhället. Barn och unga i åldrarna 11-15 år som känt nedstämdhet varje dag har trefaldigats sedan 1985.  Under kategorin

Läs mer »
psykisk-hälsa-grundskolan

Hur ser psykisk hälsa ut i grundskolan?

Psykisk ohälsa i form av psykiska och fysiska symtom är generellt vanligare i högre årskurser och vanligare bland flickor än pojkar. Detta kan resultera i studiesvårigheter och lägre skoltrivsel. Mår en elev dåligt kan hen ha svårigheter att tala med kompisar eller föräldrar. Grunden till det kan ligga i skamkänslor. Att inte vara nöjd med

Läs mer »
Det finns inga fler inlägg att visa

Håll dig uppdaterad

Tips och råd, intervjuer, webbinarium och mycket mer.

allbry elevhälsan.se elevhälsoveckan webbinarium

Kostnadsfritt webbinarium | Elevhälsoveckan

Allbrys kostnadsfria webbinarium under Elevhälsoveckan Forskningen har sagt sitt. Det är tydligt att personer som mår bra också har större chans att lyckas i livet. Detsamma gäller för elever, det är dem som mår bra som når höga betyg och goda akademiska prestationer.

Läs mer »
Jenny Klingberg skolkurator kramfors kommun ådalsskolan allbry

Intervju | Vägen till digital elevhälsa

Jag såg ju att där topp-eleverna finns, där vill de sällan blotta sig. Då tänker jag att de kan välja bort elevhälsan eftersom att det syns när man söker sig dit. Därför kändes det som en bra grej att använda sig av Allbry för att då behöver de inte stå utan elevhälsa, utan här kan de söka sig till själva. Ofta når vi inte de här eleverna förens det har gått alldeles för långt.

Läs mer »
systematiskt kvalitetsarbete i elevhälsan

Nätverksträff med tema inkluderande elevhälsa

Den 14 september deltar Allbry tillsammans med bl.a. Maskrosbarn och Ångestpodden på Barnafrids nätverksträff för elevhälsan som anordnas vid Linköpings universitet. Allbry kommer att prata om elevhälsa på elevens vis genom att dela med goda exempel, insikter och viktiga frågor.

Läs mer »
ILT inläsningstjänst education allbry

Officiell partner

ILT Inläsningstjänst skapar smarta lösningar för pedagoger och Allbry skapar smarta lösningar för elevhälsopersonal, på detta sätt kan vi skapa en likvärdig utbildning och elevhälsa för alla elever.

Kontakt

Roza Azimi

roza@allbry.se

+4676-336 43 54

Roza Azimi

“Allbry finns för att alla unga har rätt att må bra. Vi jobbar varje dag med att utveckla och stötta elevhälsan med vårt verktyg för gemensamt elevhälsoarbete och samarbete.”