Elevhälsa på elevens vis

Elevhälsobloggen

Blogg om elevhälsa

Tips, funderingar, råd och information om elevhälsan

Elevhälsoplan: En guide till främjande och stödjande insatser i skolan

Elevhälsoplan: En guide till främjande och stödjande insatser i skolan

En elevhälsoplan är ett strategiskt verktyg som vägleder elevhälsans arbete i skolan. Planen beskriver hur elevhälsan ska stödja elevernas hälsa och lärande samt ge pedagogisk och annan skolpersonal det stöd de behöver. Denna artikel utforskar vad en elevhälsoplan är, dess syfte, komponenter och varför den är viktig för skolans elevhälsoarbete.

Läs mer »
EHM

EHM: Vad ska elevhälsomötet innefatta och på vilket sätt främjar digitaliseringen EHM-modellen?

Elevhälsomöte (EHM) är en metodik som syftar till att främja det samverkande elevhälsoarbetet. Genom att integrera samverkan och ett tvärprofessionellt tillvägagångssätt strävar EHM efter att skapa en dynamisk miljö för gemensamt lärande och stöd. Denna artikel utforskar betydelsen av EHM och dess centrala principer. Artikeln lyfter även på vilket sätt

Läs mer »
Vad ingår i elevhälsan?

Vad ingår i elevhälsan?

Elevhälsan utgör en central del av skolans organisation och innehar en kritisk funktion i främjandet av elevers hälsa och välbefinnande. Genom att integrera förebyggande och främjande åtgärder samt att finnas som stöd för elevernas möjligheter till inlärning, spelar elevhälsan en avgörande roll för att säkerställa att eleverna har de bästa

Läs mer »
Elevhälsa online

Systematiskt kvalitetsarbete i skolan

Systematiskt kvalitetsarbete är en grundläggande princip i skolan för att lyckas arbeta målinriktat med vad vi gör, hur vi gör det, varför vi gör det och vad det leder till. Detta med syfte att främja elevernas trivsel, hälsa och lärande. Cem Celepli Atci är grundare av Allbry och tjänsten togs

Läs mer »
Skolhälsovård, elevhälsovård och elevhälsa

Skolhälsovård, elevhälsovård och elevhälsa

Skolhälsovård, elevhälsovård och elevhälsa är viktiga faktorer som påverkar inlärningsmiljön för elever. Dessa termer kan ibland användas omväxlande, men de har faktiskt olika betydelser och fokuserar på olika aspekter av elevernas hälsa och välbefinnande. För att förstå deras betydelse är det viktigt att klargöra skillnaderna mellan skolhälsovård, elevhälsovård och elevhälsa.


Läs mer »
Elevhälsa inom kommunal vuxenutbildning

Elevhälsa inom kommunal vuxenutbildning

Elevhälsan är en viktig del av skolans övergripande struktur och syftar till att främja elevers hälsa, trivsel och lärande. En central aktör inom detta ramverk är vårdnadshavare, som spelar en avgörande roll i att stödja och främja barnets fysiska, emotionella och akademiska välbefinnande.  Vårdnadshavares kommunikation med skolan och elevhälsoteamet Vårdnadshavares

Läs mer »
Det finns inga fler inlägg att visa
ILT inläsningstjänst education allbry

Officiell partner

ILT Education skapar smarta lösningar för pedagoger och Allbry skapar smarta lösningar för elevhälsopersonal, på detta sätt kan vi skapa en likvärdig utbildning och elevhälsa för alla elever.

?>