Elevhälsa på elevens vis

Artiklar

Fakta

Tips, råd och information om elevhälsan

Vad ingår i elevhälsan?

Vad ingår i elevhälsan?

Elevhälsan utgör en central del av skolans organisation och innehar en kritisk funktion i främjandet av elevers hälsa och välbefinnande. Genom att integrera förebyggande och främjande åtgärder samt att finnas som stöd för elevernas möjligheter till inlärning, spelar elevhälsan en avgörande roll för att säkerställa att eleverna har de bästa

Läs mer »
Elevhälsa online

Systematiskt kvalitetsarbete i skolan

Systematiskt kvalitetsarbete är en grundläggande princip i skolan för att lyckas arbeta målinriktat med vad vi gör, hur vi gör det, varför vi gör det och vad det leder till. Detta med syfte att främja elevernas trivsel, hälsa och lärande. Cem Celepli Atci är grundare av Allbry och tjänsten togs

Läs mer »
Skolhälsovård, elevhälsovård och elevhälsa

Skolhälsovård, elevhälsovård och elevhälsa

Skolhälsovård, elevhälsovård och elevhälsa är viktiga faktorer som påverkar inlärningsmiljön för elever. Dessa termer kan ibland användas omväxlande, men de har faktiskt olika betydelser och fokuserar på olika aspekter av elevernas hälsa och välbefinnande. För att förstå deras betydelse är det viktigt att klargöra skillnaderna mellan skolhälsovård, elevhälsovård och elevhälsa.


Läs mer »
Elevhälsa inom kommunal vuxenutbildning

Elevhälsa inom kommunal vuxenutbildning

Elevhälsan är en viktig del av skolans övergripande struktur och syftar till att främja elevers hälsa, trivsel och lärande. En central aktör inom detta ramverk är vårdnadshavare, som spelar en avgörande roll i att stödja och främja barnets fysiska, emotionella och akademiska välbefinnande.  Vårdnadshavares kommunikation med skolan och elevhälsoteamet Vårdnadshavares

Läs mer »
Elevhälsa: Statsbidrag

Statsbidrag för elevhälsan

Snart är det dags att ansöka om statsbidrag för att förbättra elevhälsan. Den 15 januari öppnar ansökan för statsbidrag för stärkt kunskapsutveckling 2024 och den 15 februari öppnar ansökan för statsbidrag för personalförstärkning av elevhälsa 2024. Allbry har specialiserat sig på att möta den ökande efterfrågan på kontakt med kuratorer för

Läs mer »
Vårdnadshavares roll i elevhälsan

Skolstress bland unga

Skolstress bland unga är idag en utmaning för dagens skolsystem. I en kartläggning från Folkhälsomyndigheten “Skolprestationer, skolstress och psykisk ohälsa bland tonåringar” framgår att det finns en tydlig korrelation mellan skolstress och psykisk ohälsa. I denna artikel finns en guide för hur skolan och elevhälsan lyckas förebygga skolstress hos sina

Läs mer »
Det finns inga fler inlägg att visa
ILT inläsningstjänst education allbry

Officiell partner

ILT Education skapar smarta lösningar för pedagoger och Allbry skapar smarta lösningar för elevhälsopersonal, på detta sätt kan vi skapa en likvärdig utbildning och elevhälsa för alla elever.

?>