Nätverksträff med tema inkluderande elevhälsa

Nätverksträff med tema inkluderande elevhälsa

Den 14 september deltar Allbry tillsammans med bl.a. Maskrosbarn och Ångestpodden på Barnafrids nätverksträff för elevhälsan som anordnas vid Linköpings universitet. Allbry kommer att prata om elevhälsa på elevens vis och dela goda exempel, insikter samt lyfta viktiga frågor. 

Tema: En inkluderande elevhälsa med elevens behov i centrum

Datum: 14 september

Program

  • Verktyg för att upptäcka unga som far illa, Maskrosbarn presenterar sin rapport Skolkurage
  • Tillgänglig elevhälsa ur ett elevperspektiv, förebyggande, åtgärdande och uppföljande verktyg för elevhälsan, Allbry presenterar sitt arbete
  • Psykisk ohälsa och elevers perspektiv på elevhälsan, Ångestpodden delar sina erfarenheter från sitt arbete
  • Aktuella erfarenheter från våldsförebyggande elevhälsoarbete i en eller flera kommuner 
 
 
Vill du veta mer?

Läs mer om evenemanget hos Linköpings universitet.

 

Maskrosbarn

Ångestpodden

Allbry


Tillsammans bidrar vi till en bättre elevhälsa! 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *