Nätverksträff med tema inkluderande elevhälsa

systematiskt kvalitetsarbete i elevhälsan

Den 14 september deltar Allbry tillsammans med bl.a. Maskrosbarn och Ångestpodden på Barnafrids nätverksträff för elevhälsan som anordnas vid Linköpings universitet. Allbry kommer att prata om elevhälsa på elevens vis genom att dela med goda exempel, insikter och viktiga frågor. 

Tema: En inkluderande elevhälsa med elevens behov i centrum

Datum: 14 september

Program

  • Verktyg för att upptäcka unga som far illa, Maskrosbarn presenterar sin rapport Skolkurage
  • Tillgänglig elevhälsa ur ett elevperspektiv, förebyggande, åtgärdande och uppföljande verktyg för elevhälsan, Allbry presenterar sitt arbete
  • Psykisk ohälsa och elevers perspektiv på elevhälsan, Ångestpodden delar sina erfarenheter från sitt arbete
  • Aktuella erfarenheter från våldsförebyggande elevhälsoarbete i en eller flera kommuner 
 
 
Vill du veta mer?

Läs mer om evenemanget hos Linköpings universitet.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *