Ekerö kommun förlänger sitt avtal med Allbry

Flera kommuner och skolor väljer nu att modernisera sin elevhälsa med Allbry

I Ekerö kommun har man tagit hjälp av Allbrys verktyg i tre år för kommunens högstadieskolor. Nu förlänger man sitt avtal med Allbry i ytterligare tre år. Kommunen har en elevhälsogaranti som innebär att skolkuratorerna är tillgängliga inom 24 timmar, med Allbry finns man tillgängliga även digitalt och kan på så sätt tillgodose högstadieeleverna med en stark och närvarande elevhälsa. Jenny Enecrona, skolkurator på Central elevhälsa i Ekerö kommun, menar att verktyget har flera fördelar.

Berätta, hur använder ni Allbry idag?

– I Ekerö kommun använder vi Allbrys app för att boka samtal och chatta med elever samt registrera statistik. I statistikrapport får vi siffror på antal samtal, samtalsämnen, orosnivå – samt övriga insatser/möten vi deltar i eller leder på respektive skola. Vi tittar nu också på att kunna använda Allbry för att skicka ut enkäter till våra elever.

Ekerö kommun var tidiga med att möta elevernas behov av digitala kontaktvägar till elevhälsan. Hur kommer det sig?

– Ekerö kommun har tagit hjälp av Allbrys verktyg i tre år för kommunens högstadieskolor. Kommunens politiker vill motverka psykisk ohälsa bland unga genom en stark och tillgänglig elevhälsa. I praktiken innebär detta att skolkuratorerna i kommunen är tillgängliga inom 24 timmar. Med Allbry kan vi erbjuda ytterligare en kontaktväg för eleverna att nå kommunens skolkurator, digitalt så som unga känner sig bekväma med.

Hur upplever du som skolkurator användningen av Allbrys tjänst?

– Allbry är väldigt lätt att använda och vi tycker att samarbetet med Allbry har fungerat väldigt fint. Vi har kunnat utveckla tjänsten tillsammans efter våra behov. Jag ser framför allt stora fördelar med den statistik verktyget erbjuder. Den är hjälpsam och intressant för hela EHT, den ger oss en möjlighet att arbeta mer förebyggande och hälsofrämjande. Även bokningsmöjligheten är bra, att det går att nå oss på flera sätt samt att när elever kontaktar oss efter arbetstid så får de konkret information och länkar till annat stöd, dit de kan vända sig i avvaktan på att skolkurator återkopplar inom senast 24 timmar.

?>