Elev

Det ska vara lätt att få hjälp när man mår dåligt.
Chatta med elevhälsan, ha digitalt möte och boka tid för fysiskt möte.
Det gör eleven med några knapptryck i Allbrys app.

Underlätta kontaktvägarna

Att besöka skolans fysiska elevhälsopersonal kan av många skäl vara svårt. Eleven kan tvingas missa lektioner och raster för att få en tid. Det kan även vara en jobbig process med att hitta kontaktvägar samt ta klivet att faktiskt boka in en fysisk träff. Många elever upplever detta moment som stressfullt och ångestskapande i sig. I huvudsak är det svårt att ta itu med sina problem om man redan mår dåligt och vägen fram till att få hjälp kännas tuff. 

Genom att ge skolans alla elever ett färdigt och uppsatt Allbry konto får eleven möjlighet att i lugn och ro ta första klivet och kontakta personal som t.ex. kuratorer online.

Tillgängligt stöd

Med Allbry sätter vi tillgänglighet och säkerhet i första rum. Det är avgörande för oss att elever känner sig bekväma med hur, när och vem de samtalar med. Genom att erbjuda chatt, videosamtal och anonymisering för eleven så fångar Allbry tre typer av användare. De som endast vill chatta anonymt, de som vill visa sitt namn men endast chatta och de som vill ha ett personligare videosamtal. På så sätt kan även elever med blyg inställning ta det första steget och söka hjälp. När elever känner sig trygga ökar chanserna att de faktiskt vågar ta stöd och samtala.

Barn som mår dåligt är mer aktiva på sociala medier

Helhetsstöd

Eleven kan skriva av sig under dygnets alla timmar. Tankar och känslor syns i chatten när skolkuratorn öppnar appen och då kan eleven ha skrivit flera saker allt eftersom kvällen, morgonen, helgen gått; kanske har eleven fått syn på egna möjligheter, kunnat hitta nya sätt att tänka, med vetskap om att en vuxen finns där i andra änden, även om hen inte svarar just då. 

Skolkuratorn kan också följa händelseförloppet och ha värdefull kunskap om eleven när de väl kommer i kontakt.  

Elev chattar

Ökad psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa bland barn och unga tillhör vår tids största utmaning. Samhällskostnaderna för psykriatiska tillstånd motsvarar 170 miljarder kronor, det är den enskilt största sjukdomskostnaden i Sverige. Skolan har ett stort ansvar att motverka psykisk ohälsa bland barn och unga. En av de främsta och största riskerna för utvecklande av psykisk ohälsa och depression är skolmisslyckande. Ett viktigt steg för att vända utvecklingen är att elevhälsan moderniseras.

?>