Elev

Det ska vara lätt att få hjälp när man mår dåligt i skolan.
Chatta med elevhälsoteamet, ha digitalt möte och boka tid för att träffas live.
Det gör eleven med några knapptryck i Allbrys app.
 
 
 
elev elevhälsa allbry

Att besöka skolans fysiska elevhälsopersonal kan av många skäl vara svårt. Eleven kan tvingas missa lektioner och raster för att få en tid. Det kan även vara en jobbig process med att hitta kontaktvägar samt ta klivet att faktiskt boka in en fysisk träff. Många elever upplever detta moment som stressfullt och ångestskapande i sig. I huvudsak är det svårt att ta itu med sina problem om man redan mår dåligt och vägen fram till att få hjälp kännas tuff. 

Genom att ge skolans alla elever ett färdigt och uppsatt Allbry konto får eleven möjlighet att i lugn och ro ta första klivet och kontakta personal som t.ex. kuratorer online. Då många ungdomar mår som sämst på kvällar och helger, blir det viktigt att kunna erbjuda möjlighet för bokning och/eller samtal även efter skoltid.

Med Allbry sätter vi tillgänglighet och säkerhet i första rum. Det är avgörande för oss att elever känner sig bekväma med hur, när och vem de samtalar med. Genom att erbjuda chatt, videosamtal och anonymisering för eleven så fångar Allbry tre typer av användare. De som endast vill chatta anonymt, de som vill visa sitt namn men endast chatta och de som vill ha ett personligare videosamtal. På så sätt kan även elever med blyg inställning ta det första steget och söka hjälp. När elever känner sig trygga ökar chanserna att de faktiskt vågar ta stöd och samtala.

Självhjälp

Eleven kan skriva av sig under dygnets alla timmar. Tankar och känslor syns i chatten när skolkuratorn öppnar den och då kan eleven ha skrivit flera saker allt eftersom kvällen, morgonen, helgen gått; kanske har eleven fått syn på egna möjligheter, kunnat hitta nya sätt att tänka, med vetskap om att en vuxen finns där i andra änden, även om hen inte svarar just då. 

Skolkuratorn kan också följa händelseförloppet och ha värdefull kunskap om eleven när de väl kommer i kontakt.  

Elev chattar

Vad gör en kurator?

Kurator [cura] från latin betyder omsorg. Kuratorer är oftast examinerade socionomer som har ett psykosocialt perspektiv på människan.

Detta betyder att kuratorer ser problem utifrån individuella och omgivningens förutsättningar. Traditionellt har kuratorer jobbat på skolor eller inom hälsovården. Kuratorer jobbar på organisatorisk nivå och på enskild nivå.