Digital bemanning

Fördelar med digital bemanning

Digital bemanning av elevhälsopersonal främjar elevhälsa och arbetar proaktivt i syfte att öka mentalt välbefinnande bland barn och unga. 

Allbry avlastar elevhälsan och möter eleverna där de befinner sig: i mobilen. Allbry ser till att problem inte eskalerar till den grad där det påverkar skolresultat och psykiskt mående negativt. På så sätt får skolans egna elevhälsoteam tid till förebyggande arbete och lärarna tid till att lära ut. 

I Allbrys elevhälsoplattform skapas skräddasydda rapporter för er skola, vi integrerar era egna frågeställningar så att ni kan ta fram åtgärdsplaner som passar er och era elever.

Allbrys digitala elevhälsopersonal utför exakt samma arbetsuppgifter som den fysiska personalen. 

Vad kan en kurator hjälpa till med?
En kurator lägger upp sitt arbete utifrån behov och möjligheter. Det vanligaste uppdraget en kurator har är att stötta och hjälpa personer som har svårigheter i sin vardag. Det kan handla om att lära sig strategier för att hantera motgångar, hur man håller sig motiverad eller hur man gör för att må bra helt enkelt. Kuratorer har en bred kompetens när det kommer till hur myndigheter och andra organisationer som skola samt sjukvård fungerar. Kuratorer blir då viktiga för individer som behöver vägledning när de ska navigera sig i dessa områden.
Boka demo
Vem är personalen?
Hos oss arbetar personal från hela landet. All vår personal har olika personliga och yrkesbakgrunder, alla är socionomer och har erfarenhet från skola, myndighet eller behandling. Vi håller hårt vid att ha ett socionomkrav på våra kuratorer.
Boka demo
Kan man få kontakt med samma personal?
Ja, under personens pass. För att få kontinuitet i stödsamtalet är det viktigt att du inte hoppar runt mellan personal. Om det av någon anledning inte skulle fungera mellan dig och din t.ex. kurator finns det alltid möjlighet att byta.
Boka demo
Journalförs kontakten?
Nej, samtal via Allbry journalförs inte. Vi jobbar inte med sjuk-och hälsovårdslagen utan arbetar efter Socialtjänstlagen och Skollagen. Vi för anteckningar om det vi behöver för att minnas inför nästkommande samtal.
Boka demo
Previous slide
Next slide

Elevhälsa online når resultat

  • Elevhälsan får mer tid till förebyggande och främjande arbete genom bättre insyn i elevernas vardag och mående. 
  • Skolan uppnår Skolverkets krav om att ge tillgång till kurator på ett kostnadseffektivare och lättillgängligare sätt online, för både skolledning och elever. 
  • Eleverna får tillgång till verktygen som krävs för att ta ansvar för sin psykiska hälsa och proaktivt söka samtalsstöd.
allbry elevhälsa
?>