Elevhälsans ansvar – Siri Helle om psykisk hälsa på schemat

Elevhälsans ansvar - Siri Helle om psykisk hälsa på schemat

Kampanjen “Psykisk hälsa på schemat” har under våren fått en omfattande spridning medialt såväl som inom skolväsendet. Bakom kampanjen står psykologen, författaren och debattören, Siri Helle. Vi ville veta mer om bakgrunden till kampanjen, hur undervisningen praktiskt kan gå till och vilket ansvar skolans elevhälsa bär.

Berätta, hur kom det sig att du startade kampanjen ”Psykisk hälsa på schemat”

– Att elever borde få lära sig om psykisk hälsa i skolan är egentligen ingen nyhet. Många ideella organisationer som Sveriges Elevkårer och Tilia har drivit frågan länge. Nu visar Folkhälsomyndighetens mätningar att varannan niondeklassare upplever psykiska besvär. Det är hög tid att psykisk hälsa blir en lika självklar del av hälsoundervisningen som fysisk eller sexuell hälsa.

Vilka resultat ser du av kampanjen?

– Vi har fått fantastiskt fin respons. Uppropet har vuxit från 16 till 27 ideella organisationer, namninsamlingen är uppe i 15 000 underskrifter och det fortsätter att ticka in och jag har medverkat i en rad medier som Nyhetsmorgon, SvD och Aftonbladet. Tyvärr har vi inte fått svar från den vi vänder oss till i uppropet – skolminister Lotta Edholm. Om det ska bli förändring krävs politiska beslut.

Vad, menar du, är skolans främsta utmaningar i undervisningen av psykisk hälsa?

– På pappret har psykisk hälsa varit en del av grundskolans läroplan sedan 1980-talet. Men flera granskningar från Skolinspektionen visar att eleverna inte får kunskaperna de behöver. Många skolor vill undervisa men läroplanen är otydlig och lärarna har sällan fått fortbildning. Det blir svårt att lösa i en pressad skolvardag. 

Vilket ansvar har skolans elevhälsa i undervisningen samt för barn och ungas välbefinnande?

– Elevhälsan är jätteviktig! Därför är jag glad att ha med elevhälsans professionsförbund i kampanjen. Det finns skolor som gör ett fantastiskt arbete med att undervisa om psykisk hälsa. Nyckeln är ofta ett nära samarbete mellan elevhälsa, pedagoger och skolledning.

Vilka är dina bäst tips till de skolor som funderar på att påbörja undervisning inom psykisk hälsa?

– I väntan på politiska satsningar finns det mycket man kan göra för att komma igång. Vi har samlat inspiration, boktips och pedagogiskt material på vår hemsida. Där finns också vår rapport med alla de bästa argumenten varför man som skola eller kommun borde satsa på detta. Jag kan också tipsa om Dansa för livet, en skolmanifestation för psykisk hälsa som man kan ansluta till. Tillsammans gör vi skillnad!

Visste du att Allbrys kuratorer även undervisar i psykisk hälsa? Är du nyfiken på hur vi kan hjälpa er i undervisningen?

?>