Elevhälsa med elevens behov i centrum

Allbry elevens hälsa elevens behov

I September anordnades Barnafrids nätverksträff för elevhälsan genom Linköpings universitet. På plats var Cem som är VD och grundare för verktyget Allbry. Ett verktyg som ska göra det enklare för elever att kontakta elevhälsopersonal.

Psykisk ohälsa har blivit allt vanligare bland barn och ungdomar. Många söker inte hjälp för det utan lider i det tysta. Kanske känns det pinsamt att besöka en skolkurator eller specialpedagog fysiskt. Det blir läskigt och påtagligt när man möts så nära inpå, kompisarna råkar se när man står utanför och knackar på eller så är kuratorn inte på plats. Resultatet blir ångestproblematik, sömnproblem, nedstämdhet och oro. 

Allbry vill se en nedåtkurva i statistiknivån inom ohälsa bland barn och ungdomar. Genom appen som Allbry har tagit fram blir det tillgängligt och enkelt att boka samtal med elevhälsan digitalt. Appen är ett Digifysiskt verktyg, det ska inte ersätta det fysiska sociala arbetet som behövs i skolan. Cem pratar om verktyget som en kompletterande digital tjänst. Det är framtaget för att man ska kunna jobba FrämjandeFörebyggandeÅtgärdande och uppföljande . Det är också dessa begrepp som är återkommande när man pratar om hur skolkuratorer och elevhälsopersonal ska arbeta.  

I videon nedan kan du höra ett kort utdrag från när Cem pratar om Allbry på Barnafrids nätverksträff. 

Vill du veta mer om Allbry?

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *