Hur ser psykisk hälsa ut i grundskolan?

Hur ser psykisk hälsa ut i grundskolan?

Psykisk ohälsa i form av psykiska och fysiska symtom är generellt vanligare i högre årskurser och vanligare bland flickor än pojkar. Detta kan resultera i studiesvårigheter och lägre skoltrivsel. Mår en elev dåligt kan hen ha svårigheter att tala med kompisar eller föräldrar. Grunden till det kan ligga i skamkänslor. Att inte vara nöjd med sig själv eller känna sig nedstämd och orolig är ofta något som kan vara svårt att ta upp med nära anhöriga.

Stockholm stad har tagit fram en rapport där man tittar på hur niondeklassare mår och presterar. Där har man låtit elever svara på enkäter från olika stadsdelsområden i Storstockholm från bland annat Södermalm, Östermalm, Skarpnäck och Farsta. Eleverna fick svara på olika frågeställningar och utifrån detta har man kunnat ta fram en rapportstatistik hur det skiljer sig utifrån kön.

En exempelfråga var ”Jag tycker det är riktigt härligt att leva” På denna kunde man svara: Väldigt ofta. Ganska ofta. Sällan osv.

65% av pojkarna svarade väldigt ofta eller ganska ofta som de tycker det är härligt att leva medan bara 48% av flickorna höll med.

63% av pojkarna visade grad på god psykisk hälsa jämfört med flickorna där det enbart var 43%.

Även de psykosomatiska besvären som huvudvärk visar sig mycket högre hos flickor än hos pojkar där 51% av flickorna har huvudvärk minst 1 gång i veckan medan procentsatsen hos pojkarna är 23%.

Vi kan se en tydlig skillnad hur pojkar vs flickor mår. Just psykosomatiska symptom har fördubblats sedan 80-talet enligt Folkhälsomyndighetens rapport. Utsatthet, stor press på sig själv och påverkan från sociala medier är bara några av faktorerna till denna utveckling.

Barn och unga i Sverige spenderar en stor del av sin tid i skolan, därav är skolmiljön den bästa platsen för tidiga och förebyggande insatser. Det är viktigt att man sätter barnets behov som utgångspunkt och skapar miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. Därigenom har skolan ett ansvar. Skolorna måste se över deras resurser för att stödja elever som mår dåligt. Att man aktivt arbetar mot mobbning och ogiltig frånvaro.

Det har visat sig att elever som upplever för höga krav tenderar att må sämre. När skolarbetet är för ansträngande och intensivt försämras den psykiska hälsan. Det kan vara psykosomatiska besvär som huvudvärk, sömnsvårigheter, ångest och stress rent generellt.  Något som däremot kan ge en positiv inverkan på elevers psykiska hälsa är stöd från lärare samt elevhälsan. När en elev känner behov av hjälp snarast möjligt är det viktigt att elevhälsan alltid är tillgänglig. Att då få kontakt med elevhälsan digitalt kan upplevas som en trygghet för många.

Vill du läsa mer om Allbry och vad vi gör, klicka på knappen nedan.