Svea Gymnasium tar hjälp av Allbrys digitala kuratorstjänst

Svea gymnasium tar hjälp av Allbrys digitala kuratorstjänst

Svea Gymnasium i Sollentuna ville inför höstterminen, i linje med sin undervisning, även erbjuda innovativa lösningar för sitt elevhälsoarbete. Man såg också stora möjligheter att öka tillgången för eleverna genom att ta hjälp av Allbrys digitala kuratorstjänst. Dessutom ökar man träffsäkerheten i det förebyggande och främjande arbetet. Anna-Karin Sundmark, rektor på Sveagymnasiet, berättar om valet av Allbry.

Hur kom det sig att ni på Sveagymnasiet valde att ta hjälp av Allbrys digitala kuratorstjänst?

– Ungdomar tillbringar mycket tid på nätet och för många unga är det lättare att ta kontakt via en chatt. Då kan de välja tidpunkt själva och dessutom slipper fundera över om någon ser att de slinker in hos kuratorn. Jag ser också möjligheter för oss som skola att bli mer träffsäkra i det förebyggande och främjande arbetet genom att vi på gruppnivå kan följa vad som oroar våra ungdomar mest just nu. Vad är det för vits att arbeta förebyggande mot stress om våra elever helst vill prata om kränkningar?

Svea Gymnasium är en skola som genomsyras av innovation och det här ger oss möjligheter att inte bara arbeta innovativt med undervisningen, utan också med elevhälsan, menar Anna Karin Sundmark, rektor på Sveagymnasiet.

Hur kommer ni att använda Allbry?

– Först och främst för att göra kuratorn mer tillgänglig för eleverna. Utöver det är möjligheten att följa upp och rikta skolans förebyggande och främjande arbete något jag ser fram emot.

Hur kom det sig att ni valde att ta hjälp av Allbrys digifysiska kurator och verktyg?

– Det är främst för att öka tillgängligheten! Sedan är det ett dynamiskt sätt att arbeta med elevhälsa som har den flexibilitet som behövs för att möta behoven som finns hos ungdomar idag. Verktyget ger en bra helhetsbild av verksamheten för mig som skolledare och placerar mig på rätt sekretessnivå – jag får den information jag behöver för att kunna ta fram insatser för att skapa en mer välmående skola och i det systematiska kvalitetsarbetet.

Vilka fördelar ser du med Allbry?

– Tillgängligheten för eleverna och möjligheterna att följa upp arbetet på skolnivå. Vi är en nystartad skola som är för liten för att ha kurator på plats varje dag, men med Allbry kan eleverna ändå komma i kontakt med kurator varje dag.

?>