Pristagaren för årets elevhälsoarbete utsedd

Pristagaren för årets elevhälsoarbete Lena Brodd

Under gårdagskvällen på Sveriges främsta skolledarkongress ”Skolledare21” på Nalen i Stockholm, delades det nyinstiftade priset “Årets elevhälsoarbete” ut för första gången. Som vinnare stod Lena Brodd från Centralskolan i Perstorps kommun. Initiativet, som syftar till att motverka psykisk ohälsa i svensk skola, är initierat av elevhälsoplattformen Allbry. Priset riktar fokus på skolledare som modigt och kraftfullt arbetat för elevernas psykosociala hälsa.

Rektorn Lena Brodd från Perstorps kommun stod som värdig vinnare av det prestigefyllda priset. Trots begränsade resurser har Lena Brodd framgångsrikt främjat den psykosociala hälsan och välbefinnandet bland eleverna på Centralskolan 4-6 i Perstorp. Genom innovativa tillvägagångssätt har hon skapat en trygg och hälsofrämjande miljö som i hög grad gynnar elevernas kunskapsutveckling.

Lena Brodd nominerades med anledning av hennes fem år långa arbete med att förbättra villkoren för eleverna i Perstorps kommun. Perstorps kommun har en hel del socioekonomiska utmaningar med många elever som lever i fattigdom och pågående asylprocesser. Trots utmaningarna har skolan fokuserat på att varje elev ska må bra, vara trygg och känna lust att lära, med övertygelsen att lärande börjar med elevernas välmående och trygghet.

Skolan har två heltidskuratorer för sina 260 elever. Det är högst ovanligt inom svensk skola idag och ett resultat av skolledarens insikt om det sociala arbetets betydelse. Kuratorerna arbetar med alla elever för att säkerställa en trygg och stödjande miljö.

Pristagaren har blivit uppmärksammad för sitt insiktsfulla och framgångsrika arbete med att främja det systematiska kvalitetsarbetet i skolan samt att öka elevernas välbefinnande. Hennes engagemang har resulterat i drastiskt minskat antal kränkningar och ett tryggare socialt klimat både i lärmiljön och under rastverksamheten.

Motiveringen lyder: “Denna rektor arbetar för att alla elever ska få så goda möjligheter som möjligt att nå kunskapsmålen, och hon är tydlig med att lärande börjar med välmående och trygghet. Genom hennes synsätt och engagemang har verksamheten drastiskt kunnat minska antalet kränkningar på skolan med effekter som tryggare socialt klimat i både lärmiljön och rastverksamheten. Hennes aktiva och systematiska hälsoarbete i kombination med utveckling av lärande har skapat viktiga insatser och processer som gynnar alla.”

Cem Celepli Atci, VD och grundare av Allbry, kommenterade priset: “Årets elevhälsoarbete initierades med bakgrund i de avgörande insatser elevhälsan har för ökat välmående, personlig utveckling och inlärning hos elever. Med detta pris önskar Allbry att elevhälsans viktiga arbete får högre prioritet och ökat utrymme i utvecklingen av framtidens moderna skola. Lena Brodd har på ett kraftfullt sätt visat att det med begränsade resurser går att skapa en mer än bra elevhälsa.”

Bland de tre nominerade finalisterna fanns även Malin Hellberg, Rektor vid Lundbyskolan F-6, Örebro kommun, samt Eva-Lena Årmyr, Utvecklingsledare i Ånge kommun. Juryn, som valde pristagaren från ett imponerande antal nominerade rektorer, bestod av framstående aktörer inom skolans värld inklusive den tidigare förvaltnings- och skolchefen Fredrik Menkus Wegbratt, Sofie Hallberg och Ida Höckerstrand, duon bakom succépodden Ångestpodden, Mikael Östling Hutha, verksamhetschef grundskolan Sigtuna kommun samt Gabriella Borg, chef för elevhälsan Ekerö kommun samt Cem Celepli Atci, grundare och VD på Allbry.