MacSupport Education – Digitaliseringen öppnar för inkludering och god elevhälsa

MacSupport Education - Digitaliseringen öppnar för inkludering och god elevhälsa

I dagens debatt om läromedel ställs ofta böcker och digitala alternativ emot varandra. Istället borde fokus ligga på hur de kan komplettera varandra. Vi vill att alla elever oavsett förmågor ska lära sig att läsa, skriva och räkna. Och vi är övertygade om att svensk skola kan hjälpa alla elever – men då behövs ett inkluderande förhållningssätt till utbildningsmetoder, innehåll, läromedel och elevhälsa.

Alla människor har en inbyggd nyfikenhet och kreativitet men vi tillgodogör oss kunskap på olika sätt. I debatten om skolans digitalisering har ansvariga ministrar hävdat att skolan behöver bli ”tråkig” men vi menar tvärtom att lärandet behöver vara lustfyllt!  

Digitala läromedel ger lärare och pedagoger fler möjligheter att anpassa undervisningen efter elevernas behov samtidigt som de förbereds inför framtidens digitala arbetsmarknad. Kreativitet, digital kompetens, samarbete, globalt medborgarskap samt förvaltande av vår miljö är egenskaper som spås bli de mest eftertraktade I framtiden enligt ledarna till världens största företag på World Economic Forum.

Vi önskar att politikerna tar sig tid att besöka svenska för- och grundskolor och verkligen tittar på vad som görs där idag. Då kommer de förstå att pedagoger är experter på hur vi människor lär oss på bästa sätt. Och att alla kan lära sig – men inte på samma sätt. För det är vad det handlar om; alla ska med. När vi har alla elever ombord på inlärningståget, först då har vi lyckats. 

Vi tror att en viktig förutsättning för att tillgodogöra sig kunskap är att må bra. Även när det kommer till elevhälsa har digitala hjälpmedel visat sig framgångsrika. Därför samarbetar vi med Allbry, som med digitala kontaktvägar underlättar för eleverna att söka hjälp, då det idag råder ett stigma kring att knacka på dörren till kuratorn. Ett viktigt steg i det förebyggande arbetet mot psykisk ohälsa är att ta bort stigmatiseringen kring den. Det handlar också om att kunna identifiera grupper som löper högre risk för psykisk ohälsa, och i värsta fall självmord, för att kunna arbeta systematiskt och rikta insatserna dit där de ger största verkan. Digitala lösningar bidrar här till det proaktiva arbetet inom elevhälsan.

Vi ser fram emot en nyanserad debatt som handlar om samverkan istället för motsättningar. För det är när digitala och analoga metoder i skolan får samverka som magi uppstår – både vad gäller inlärning och elevhälsa.

Vi vill nämligen ge alla en chans, oavsett förmåga, att upptäcka sin passion för lärande.

Jonas Hällebrand, utbildningsspecialist MacSupport Education