Praktiska Gymnasiet Norrköping väljer Allbry

Praktiska Gymnasiet Norrköping väljer Allbry

Praktiska Gymnasiet Norrköping såg behov av att modernisera kontaktvägarna till och från elevhälsan. Gymnasieskolan ville sänka tröskeln och öka tillgången för fler elever att ta kontakt med skolans kuratorer samt få en bättre insikt i elevernas mående. Man tog därför hjälp av Allbrys  digitala elevhälsoplattform.

Genom digitala kontaktvägar lyckas man möta elever även under praktikdagar

Praktiska gymnasiet är en yrkesinriktad gymnasieskola som finns på 33 orter i landet. I Norrköping öppnade man 2021. På Praktiska Gymnasiet Norrköping kan man läsa en rad olika program med praktisk inriktning. Eleverna får i utbildningen möjlighet att kombinera sina teoretiska och praktiska kunskaper genom att tidigt komma ut i yrkeslivet. Det innebär att mycket av elevens tid spenderas på den arbetsplats man valt att praktisera på och mindre tid spenderas på plats i skolans lokaler. Med Allbrys plattform såg man möjligheter att nå eleverna även utanför skolan. Peter Warma, rektor på Praktiska Gymnasiet Norrköping, har sett stora vinster med Allbry.

Vilka behov såg du att ni kunde möta genom att ta hjälp av Allbrys plattform?

– Sedan våra elever spenderar mycket av sin skoltid utanför skolans lokaler via sina praktikplatser såg vi behov av nya kontaktvägar till och från elevhälsan. Med hjälp av Allbrys plattform har vi lyckats skapa fler ingångar till skolans kuratorer, men också sänkt tröskeln. Eleverna kan med hjälp av appen snabbt ta kontakt när dem mår dåligt och det på ett enkelt och bekvämt sätt.

Vad menar du gör Allbry särskilt hjälpsamt i arbetet med elevhälsan?

– Den största vinsten av att använda sig av Allbrys verktyg är att vi når våra elever där eleverna själva befinner sig, i de digitala kretsarna. Tack vare noggrann statistik över vad våra elever efterfrågar kan elevhälsoteamet sätta in rätt insatser i realtid. 

På vilket sätt har ditt arbete underlättats med Allbry som verktyg?

– Med begränsade resurser är Allbry ett effektivt verktyg – det underlättar vår planering och uppföljning med elevhälsan. För mig som rektor har det varit väldigt hjälpsamt att få statistik – det är en nyckelkomponent som ansvarig för elevhälsan och det systematiska kvalitetsarbetet. Nu slipper vi gissa vad eleverna pratar om, detta visar statistiken i Allbry oss klart och tydligt. På så sätt kan vi rikta våra insatser rätt, utifrån elevernas faktiska behov. 

?>