Örnsköldsviks kommun ökar tillgången till kommunens skolkuratorer med Allbry

Örnsköldsviks kommun ökar tillgången till kommunens skolkuratorer med Allbry

I Örnsköldsviks kommun ser man möjligheter att möta eleverna på fler arenor med hjälp av Allbrys plattform. Utvecklingsledaren Markus Horkamo från kommunens bildningskontor har haft en betydande roll i implementering av Allbry och menar att tjänsten berör och skapar en vilja att hjälpa.

Fångar fler elevgrupper med Allbry

Som utvecklingsledare på kommunens bildningskontor ser Markus Horkamo möjligheter att öka tillgången till kommunens skolkuratorer genom Allbrys tjänst. Målet är att erbjuda elever fler möjligheter till stöd, både fysiskt och digitalt, för att tillgodose olika behov. Han har under implementeringen arbetat i nära samarbete med den centrala elevhälsan och betonar det tidiga intresset för tjänsten.

– Allbrys tjänst väcker liv och skapar en vilja att hjälpa. Det har bidragit till att vi har arbetat tvärprofessionellt mellan kommunens olika enheter. Vi har en stark tilltro till tjänsten och ser möjligheter att även fånga de elevgrupper som inte är bekväma med att knacka på kuratorns dörr eller vill ses med kuratorn fysiskt.

Samordnat arbete mellan kommunens enheter skapar förutsättningar för skolornas kuratorsverksamhet

Genom samordnat arbete mellan kommunens enheter har man skapat förutsättningar för skolkuratorerna att effektivt använda verktyget och därigenom öka tillgängligheten till stöd för eleverna. Örnsköldsvik, en medelstor kommun i Sverige, prioriterade en genomtänkt implementering från start.

– Samarbetet med Allbry har präglats av framgång, utan onödig stress och med betydande flexibilitet och hjälpsamhet. Kommunikationen har varit nyckeln till vår framgång, där tydliga roller och överenskommelser säkerställt att uppgifter utförs, säger Markus Horkamo.

Med Allbrys elevhälsoplattform ser man nu fram emot att skapa en mer tillgänglig och stödjande skolmiljö samt tillgodose kommunens skolkuratorer med ett hjälpsamt verktyg som ska effektivisera och underlätta arbetet.

?>