Kramfors kommun – “Med Allbry har fler elever vågat söka kontakt och ta emot hjälp”

Kramfors kommun allbry

Sedan tre år tillbaka har Kramfors kommun tagit hjälp av Allbrys tjänst. Jenny Klingberg som är skolkurator på två gymnasieskolor i kommunen samt internatföreståndare på kommunens anpassade gymnasieskola och LSS-boende såg behov av ett kompletterande stöd. Med facit i hand är hon glad för att hon banade väg för en digital lösning inom kommunen som kommit att hjälpa fler elever med deras psykiska hälsa.

Hur kom det sig att ni valde att ta hjälp av Allbrys kuratorstjänst?

 När jag arbetade som ensam skolkurator för tre skolenheter, vilket i sig omfattande ett stort geografiskt område och ett stort antal elever, upplevde jag att min tillgänglighet för eleverna var begränsad. Jag, och framför allt eleverna, var i behov av ett kompletterande stöd. Det kompletterade stödet ville jag dock skulle se annorlunda ut utifrån hur vi tidigare arbetat. Jag såg behov av digitala vägar in till elevhälsa för att kunna möta eleverna på deras planhalva samt fånga upp de elever som inte var bekväma med det fysiska samtalet, som annars riskerar att inte ta hjälp. 

Vilka behov såg du från eleverna som en digital kurator kunde hjälpa till med?

– Jag tänker ofta på hur unga inspireras av hur vi som vuxna gör. Vi söker ju hjälp digitalt för det allra mesta. Det lär vi på så sätt våra barn och unga. För mig är det en självklarhet att det ska finnas digitalt stöd även för våra elever, skolan är deras främsta sociala plats. Genom Allbrys digitala kurator Botrus, som nu varit med oss i flera år, upplever jag att vi gjort det tillgängligt för fler elever att ta hjälp, framför allt som ett första steg. Botrus finns tillgänglig för våra elever via chatt och digitala samtal varje vardag dagtid och jag ser det som en enorm tillgång. 

På vilket sätt, menar du, att ditt arbete underlättar med Allbry?

– Allbrys digitala kuratorstjänst kompletterar mitt och den ordinarie personalens arbete inom elevhälsan. Jag ser att vi på gymnasieskolorna i Kramfors har lyckats möta upp våra elever väldigt snabbt med hjälp av Allbry. I appen kan eleverna få svar av Botrus via chatten inom 30-minuter och snabbt få hjälp via digitalt möte, den möjligheten har inte jag. Dessutom finner sig inte alla elever bekväma med att knacka på min dörr. Med Allbry har fler elever vågat söka kontakt och ta emot hjälp.

Den psykiska ohälsan ökar i drastiskt fart hos barn och unga. Finns det något du skulle vilja tipsa en yrkeskollega om för att lyckas främja fler elevers välmående och psykiska hälsa?

– Jag önskar kunna inspirera till att våga ta hjälp av digitala hjälpmedel för elevhälsan och vill passa på att lovorda Allbry. Jag har sett enorma fördelar med tjänsten. Det är en trygg plats med välutbildad personal. Vi får statistik om vad elevernas frågor och oro består i, hur många som sökt sig och vad man söker stöd för. Det ger oss en tydlig fingervisning för vad vi behöver utbilda och lära oss mer inom elevhälsan, samt vilka ämnen som är viktiga att vi arbetar skolövergripande med i det systematiska kvalitetsarbetet. 

Kramfors kommun samtliga gymnasieskolor har tillgång till Allbrys digitala kurator via chatt och digitala stödsamtal. Skolorna som omfattas är Räddningsgymnasiet, Naturbruksgymnasiet Nordvik, Anpassade Gymnasiet Nordvik och Ådalsskolan. 

?>