Vi är glada att välkomna Fredrik Menkus Wegbratt som nu ansluter till Allbry

Vi är glada att välkomna Fredrik Menkus Wegbratt som nu ansluter till Allbry

Vi är glada att välkomna Fredrik Menkus Wegbratt som nu ansluter till Allbry efter uppdrag som bland annat förvaltningschef i Landskrona Stad och Vellinge kommun samt verksamhetschef för NTI-gymnasierna.

Vad ser du mest fram emot i din roll på Allbry?

Allbry har ett helt unikt erbjudande till vårdnadshavare, elever och skolhuvudmän och har vågat bryta ny mark inom en av skolans absolut främsta utmaningar idag – elevhälsan. Det lockar mig! Den skillnad Allbry bidrar till kommer vara avgörande för hur vårt skolsystem utvecklas.

Vilka utmaningar ser du i hur elevhälsan är organiserad idag?

Den har enorma utmaningar. Fler och fler unga riskerar att falla utanför skolans och samhällets ramar i brist på dess anpassning efter dagens klimat och behov, inte minst elevhälsan. Vi ser i flera mätningar att elevernas tilltro till elevhälsan är svag och man saknar tillgängligheten. I arbetet med att återta möjligheten att erbjuda alla barn och ungdomar en förhoppningsfull framtid och goda livschanser behöver skola, elevhälsa och samverkan mellan alla ansvariga aktörer fungera. Med Allbrys bidrag i detta hoppas jag vi kan vända skutan.

Vad önskar du åstadkomma med ditt arbete på Allbry?

Att bidra till att alla barn och ungdomar har en framtidstro, och att de tycker lärande är roligt och motiverande. Om vi får till det, har vi ansvarstagande och välmående medborgare som kommer att bidra till ett starkt civilt samhälle.

?>