78% av gymnasieeleverna önskar digitala kontaktvägar till elevhälsan

78% av gymnasieeleverna önskar digital kontakt med sin elevhälsa

Allbry utförde nyligen en enkätundersökning med 240 medverkande gymnasieelever från hela Sverige. Undersökningen tog plats på Sveriges Elevkårers årliga konferens, Upptakt23. Undersökningens syfte var att identifiera gymnasieelevernas behov av skolans elevhälsa. Bland annat framkom att totalt 78% önskade digitala kontaktvägar till elevhälsan.

Engagemanget för elevhälsa var stort bland eleverna

I lördags tog Sveriges Elevkårers största arrangemang plats. Upptakt är en årliga konferens som samlar drygt 100 elevkårer från hela landet. Inbjudna föreläsare var bland andra Magdalena Andersson, Muharrem Demirok och Hans Linde. Föreläste gjorde också Allbrys grundare och VD, Cem Celepli Atci. 

Allbrys tjänst grundar sig i elevernas behov, vi var därför glada att få delta. Allbrys Cem Celepli Atci talade under konferensen om sin resa som socialarbetare och senare socialentreprenör, om betydelsen av den psykiska ohälsa och dess ökning samt om rätten till stöd av skolans elevhälsa. Engagemanget bland de 240 gymnasieeleverna var stort. 

6 av 10 gymnasieelever upplever ofta psykiska besvär

I samband med föreläsningen fick deltagarna även besvara några enkätfrågor. På frågan om man önskade kunna kontakta sin elevhälsa digitalt svarade hela 78% av totalt 240 gymnasieelever att man önskade digitala kontaktvägar till elevhälsan. Eleverna fick även svara på om man har eller har haft psykiska besvär så som känslor av oro, ångest, stress, nedstämdhet eller liknande symptom. Hela 6 av 10 av de tillfrågade gymnasieeleverna uppgav att man ofta upplever psykiska besvär. På frågan om eleverna upplever att skolans elevhälsa har varit till stöd för de psykiska besvären uppgav endast 3 av 10 att man hade fått hjälpen. Det var också endast 2 av 10 elever som menade att elevhälsan på den egna skolan var tillräckligt tillgänglig.

"Vara mer närvarande och mer regelbundna samtal"

Eleverna fick också skriva fria svar på vad man tycker att elevhälsan på den egna skolan kan förbättra. Majoriteten önskade ökad närvaro och tillgänglighet av elevhälsan, man menade även att man önskade ökad uppmärksamhet samt bättre information om när elevhälsan var på plats. 

Eleverna skrev bland annat:

  • “Personerna i vårt elevhälsoteam är jätteduktiga men är på flera skolor och är därför bara tillgängliga ett fåtal dagar i veckan”
  •  “Vara mer närvarande och mer regelbundna samtal”
  •  “Vara mer uppmärksamma”
  • “Informera bättre i klassrummen att dom finns”

Elevhälsa på elevens vis

Allbry lyssnar på eleverna, det var faktiskt så Allbry kom till. 

?>