NTI Gymnasiet i Södertörn förstärker sin elevhälsa med Allbry

NTI Gymnasiet i Södertörn förstärker sin elevhälsa med Allbry

NTI Gymnasiet i Södertörn i Stockholm ville öka tillgången till elevhälsan och samtidigt få en tydligare helhetsbild av elevernas välmående och behov. Man valde därför att ta hjälp av Allbrys digifysiska kurator och elevhälsoplattform. Martina Granquist Nkodia, rektor på NTI Gymnasiet i Södertörn, berättar om skolans användning av Allbry. 

Vilka behov upplevde du som rektor att eleverna hade av utökat kuratorsstöd?

– Vårt gymnasium befinner sig i ett område i förorten, eleverna kommer från många olika håll och olika förutsättningar. Den allmänna utvecklingen i samhället ger ökad oro hos våra elever och den ökade psykiska ohälsan bland unga har vi sett under många år. Att få in så mycket resurser av elevhälsa som är önskvärt är tyvärr inte möjligt i de flesta skolor. Dessutom är resurserna ofta koncentrerade till en eller ett fåtal dagar i veckan. Med Allbrys koncept har vi möjlighet att ändra på detta.

Hur använder ni er av Allbry idag?

– Vi har ett avtal med Allbry som gör att våra elever alltid kan få kontakt med kurator. Det är en kombination av att kuratorn är här på plats under några timmar per vecka, att hon också finns tillgänglig för digitala samtal efter mötesbokning samt att eleverna kan kontakta henne via chatt under dagtid samtliga dagar i veckan. Det gör att eleverna upplever en mycket större tillgång till kuratorsstöd än tidigare.

Hur kom det sig att ni valde att ta hjälp av Allbrys digifysiska kurator och verktyg?

– Det är främst för att öka tillgängligheten! Sedan är det ett dynamiskt sätt att arbeta med elevhälsa som har den flexibilitet som behövs för att möta behoven som finns hos ungdomar idag. Verktyget ger en bra helhetsbild av verksamheten för mig som skolledare och placerar mig på rätt sekretessnivå – jag får den information jag behöver för att kunna ta fram insatser för att skapa en mer välmående skola.

Vilka fördelar ser du med Allbry?

– Jag tror att det är framtidens sätt att organisera elevhälsa och att det är en kombination av att ha kompetens på plats och samtidigt digitalt är ett oslagbart sätt att nå unga idag. Vissa av våra elever är inte bekväma med att möta en kurator och då kan ett sätt att nå dessa vara att det räcker att lägga in en kommentar i en chatt. Denna enkla början kan göra att en individ uppmärksammas och får rätt hjälp som kanske annars hade passerat obemärkt förbi. Digitaliseringen går i en rasande fart och vi måste vara med och skapa behoven i den verkligheten och faktiskt dra nytta av detta. Just det faktum att den inte utesluter någon variant av interaktion gör att elever känner sig trygga med att det alltid finns hjälp att få!

?>