Hunden Hera – Årets julhjälte i elevhälsoteamet

Djur främjar psykisk hälsa, årets juljälte blev hunden Hera som hjälper barn att öppna upp sig och som ingår i elevhälsoteamet

På fredag är det dags för årets Svenska Hjältar gala. En av nomineringarna går till årets djurhjälte – pudeln Hera. Hera har i 3 år varit en del av elevhälsoteamet på Lärjeskolan i Göteborg. Hon har fått blyga elever att ta plats och elever med autism att öppna sig. Även elever som tidigare stannat hemma har börjat komma mer till skolan på grund av Hera.

Hunden är en av medarbetarna i elevhälsoteamet och hjälper till att fånga upp och förebygga depressiva och ångestfyllda tillstånd hos elever. Vid tillfällen där det gjorts en utredning på ett barn har Hera varit en stor tillgång. Barnet har slappnat av lättare när Hera varit i närheten. Det har också blivit lättare för barnen att öppna upp för samtal och de har kommit närmare varandra i relationer.

Skolan kan idag vara en hård plats med mycket prestation

Genom samtalspromenader och kompispromenader har Hera skapat kommunikationsvägar med eleverna. Hon har också blivit en extra resurs för kuratorn och psykologen. Skolan kan idag vara en hård plats med mycket prestation och stresskänslor. Där har Hera fått en stor betydelse genom att sprida kärlek och värme. Eftersom Hera är så lugn och positiv har det dessutom blivit en mjukare stämning och stor trygghet bland lärare och elever.

Alla vet vilken stor påverkan djur kan ha på människor. Djur som sprider villkorslös kärlek och värme bara genom att finnas där och vara nära.

Allbry månar också om alla barns rätt till välmående. Mår man dåligt som elev och behöver snabb hjälp ska man inte behöva vänta på kuratorsamtal. Det ska vara lätt att få hjälp oavsett vad det är som tynger eleven. Oftast kan vissa barn/unga vuxna bara behöva prata av sig och känna sig hörda. Att det finns någon som lyssnar och bryr sig. En del kan tycka att det känns genant att prata fysiskt inför kurator/psykolog, då kan man välja att chatta och ha digitalt möte om man inte vill ses på plats hos elevhälsan. Allting görs med några knapptryck i Allbrys app.

Allbry vill uppmana dig som elev att våga ta kontakt om du mår dåligt

Många ungdomar mår också som sämst på kvällar och helger. Allbry har möjligheten att erbjuda bokning och/eller samtal även efter skoltid. Vi sätter tillgänglighet och säkerhet i första rum. Det är avgörande för oss att elever känner sig bekväma med hur, när och vem de samtalar med. Genom att ge skolans alla elever ett färdigt och uppsatt Allbry-konto får eleven möjlighet att i lugn och ro ta första klivet och kontakta en kurator online.

Verktyget fångar upp 3 typer av användare – De som vill chatta, ha videosamtal eller för dem som vill vara helt anonyma. På så sätt kan elever med blyg inställning ta det första steget och söka hjälp. När elever känner sig trygga ökar chanserna att de faktiskt vågar ta stöd och samtala.

Allbry vill uppmana dig som elev: Våga ta kontakt om du mår dåligt. Våga bryta trenden och normalisera psykisk ohälsa oavsett kön. Vi på Allbry sätter alltid eleverna i första rummet, det är där vårt fokus ligger.

?>