Allbry ingår partnerskap med Ångespodden

Allbry ingår partnerskap med Ångespodden

Ida Höckerstrand och Sofie Hallberg upplevde båda psykisk ohälsa som unga. Sedan 2015 driver duon Sveriges största podcast om ångest och psykisk ohälsa. Nu ingår Ångestpodden och Allbry ett samarbete med syfte att öka kännedomen om elevhälsans betydelse för ökad psykisk hälsa hos barn och unga.

Ångestpodden tillhör Sveriges mest lyssnade podd inom området psykisk ohälsa. 2015 beslutade Ida Höckerstrand och Sofie Hallberg sig för att starta en podcast efter att själva ha upplevt ångest. Med podcasten har duon nått stora framgångar bland annat via kampanjen ”3 minuter”. En kampanj som nådde hela vägen till riksdagen och Sveriges statsminister. 

Kampanjen ”3-minuters” syftar till att ändra skollagens reglering av elevhälsan. Idag reglerar nämligen skollagen endast att det ska finnas tillgång till elevhälsans insatser men inte hur tillgången ska se ut. Man vill se ett maxtak för antal elever som en skolkurator får ansvara för och kräver 400 elever per skolkurator. Inför kampanjen genomförde Ida och Sofie en större enkätundersökning. I denna framkom bland annat att majoriteten av Sveriges grund- och gymnasieelever tycker att skolans elevhälsa är dålig samt att så många som hälften av alla skolkuratorer som deltog i undersökningen inte hinner ta emot alla de elever som faktiskt är i behov av deras stöd. Per 1000 elever har en skolkurator endast 3 minuter åt varje elev. 

Nu krokar Allbry och Ångestpodden arm med syfte att skapa kännedom om elevhälsa och dess förbättringsmöjligheter och på tisdag håller man ett gemensamt webinar på ämnet skolkuratorns roll i det skolsociala arbetet. Gå vidare med din anmälan till webinaret.

?>