Rektor

Kommuner, skolchef och rektor ska följa resultat för elevhälsan.
De behöver hårda fakta på mjuka frågor; något som ofta saknas hos elevhälsan i Sverige.
Överblick, analys och rapportering skapas i Allbrys plattform.
 
 
 
 
 
 
 

Som rektor har man det högsta ansvaret på en skola, något som innebär ett omfattande arbete 
vilket kräver både samarbete och omsorg. Som rektor behöver man få insyn i alla delar inom skolan,
framförallt vad gäller elevhälsan.
 

Många skolor saknar ofta verktygen som krävs för att få tillräcklig insikt i hur elevhälsan fungerar och därför kan det vara svårt för rektor eller skolchef att få reda på måendet hos sina elever. Det medför att det blir svårt för skolan att veta vilka resurser och material som saknas, något som går ut över både kurator, elevhälsoteam och elev. Med Allbrys plattform tas ett helhetsgrepp kring elevhälsa som förenar elevhälsopersonal, kuratorer och elever för att säkerställa möjligheten att få hjälp. 

hur mår elevhälsan?

Med Allbrys unika system kan skolan få insikt i välmåendet bland elever, klasser och skolan i stort. Genom att kuratorn efter varje samtal fyller i en kort rapport om vilka samtalsämnen som berördes samt dess upplevda orosnivå ges skolan möjlighet att få en inblick i hur eleverna mår. Det kan t.ex. vara att elever i sista årskursen oroar sig mycket över arbetsliv och sina studier, då kan skolan med den insikten eventuellt sätta in fler SYV timmar på schemat. Ett annat exempel kan vara om det hänt någon särskild händelse på skolan som får den allmänna orosnivån att öka och att skolan då kan ge eleverna stödresurser. 

allbry systematiskt kvalitetsarbete

Med Allbrys unika system kan skolan få insikt i välmåendet bland elever, klasser och skolan i stort. Genom att kuratorn efter varje samtal fyller i en kort rapport om vilka samtalsämnen som berördes samt dess upplevda orosnivå ges skolan möjlighet att få en inblick i hur eleverna mår. 

Det kan t.ex. vara att elever i sista årskursen oroar sig mycket över arbetsliv och sina studier, då kan skolan med den insikten eventuellt sätta in fler SYV timmar på schemat. Ett annat exempel kan vara om det hänt någon särskild händelse på skolan som får den allmänna orosnivån att öka och att skolan då kan ge eleverna stödresurser. 

Vi underlättar mötet mellan elev och personal med en plattform som smidigt innefattar en rad olika, lättillgängliga kommunikationsmedel och effektiv administration. Vanligtvis erbjuds Allbry till alla skolans elever men av olika skäl kanske detta inte är rätt lösning för en viss skola. Ni kan därför själva välja vilka elever som får tillgång till Allbry och vilka tider som ska vara tillgängliga för chatt och videosamtal. Allbry är ett modernt verktyg som fungerar som en digital bro mellan eleven och det stöd de faktiskt behöver.