Förebyggande, åtgärdande och uppföljande verktyg för elevhälsan

Idag har skolor ofta...

medan skolor med Allbry

  • bristfälliga verktyg för att möta elever där de faktiskt är.
  • ineffektiva elevhälsomöten och brist på systematik.
  • system som inte är anpassade för SYV, skolkurator eller specialpedagog.
  • planerar, genomför och dokumenterar elevhälsoarbetet smidigt via webbläsare eller app.
  • får relevant elevhälsodata utifrån verksamhetens önskemål och jobbar proaktivt och reaktivt med elevhälsofrågor.
  • följer rådande sekretess- och dataskyddsföreskrifter.

Vad säger skolpersonal och elever?

Digital dörrknackning
Välj det digitala eller fysiska rummet
Snabbrapportering
boka kurator i mobilen
videosamtal med kurator
rapport elevhälsa ämne
Välj det digitala eller fysiska rummet
videosamtal med kurator
Digital dörrknackning och snabbrapportering
boka kurator i mobilen
rapport elevhälsa ämne
Visuell rapport
Allbry rapport kartläggning elevhälsa

Sekretess och dataskydd

  • Vi sparar inte mer data eller personuppgifter än nödvändigt.
  • Data kan enkelt psudonymiserasraderasarkiveras eller gallras enligt verksamhetens önskemål.
  • Säker plattform med servrar och lagring i Sverige enligt rådande sekretess– och dataskyddsföreskrifter.

Sammanfattning

Bokningsbara tider

Elev, elevhälsopersonal och vårdnadshavare kan boka tid för samtal. Tillgänglighet kan schemaläggas.

Kommunikationssätt

Flexibla kommunikationssätt som både elev och personal kan vara bekväma med.

Asynkronchatt

Asynkronchatt för att sänka tröskeln för kontakt. Stor flexibilitet för elever och personal.

Kartläggning

Skräddarsydda eller automatiska rapporter på klass-, skol- eller kommunnivå.

Dashboard

Översikt över välmående, aktivitet, orosnivå och ämnen. Arbeta proaktivt baserat elevers faktiska situation och mående. 

Bemanning

Vi erbjuder även bemanning: chatt eller video. Obekväma tider eller till och med efter skoltid om så önskas.

Mer information

Våra moduler
Kramfors kommun inför digital kurator på gymnasieskolor
Skolans betydelse för psykiska problem bland barn

Kontakt

Vi bokar mer än gärna ett möte och demonstrerar Allbry!