Allbry säkrar kapital och är redo att revolutionera elevhälsan i Sverige

Allbry-säkrar-kapital

Med en full investeringsrunda och nytt kapital från bland annat Stiftelsen The Inner Foundation och BLING Capital är Allbry redo att expandera till nya skolor, kommuner och högskolor. Med Allbrys digitala verktyg kan skolan arbeta systematiskt med elevhälsan och bli mer tillgänglig för alla elever och studenter, på deras villkor. 

Allbrys digitala verktyg förenklar elevhälsan för både eleven och elevhälsopersonalen. “Skolans största uppgift är att lära ut, men hur ska ett barn kunna lära sig när den mår dåligt? Därför har vi skapat Allbry. Ett komplett verktyg för skolor och högskolor/universitet att kunna arbeta systematiskt med hela elevhälsan”, säger Cem Celepli Atci, grundare och VD.

Med nytt kapital kan Allbry säkra expansion i Sverige för att revolutionera elevhälsan. Idag är det redan 6 kommuner och 60 enskilda skolor som använder Allbry. “I Sverige har vi kommit långt med digitaliseringen av alla delar i skolan, förutom elevhälsan. Nu förtjänar elevhälsan att få de resurser de behöver för att kunna erbjuda en systematisk elevhälsa för alla, efter både eleven och skolpersonalens behov.”, säger Cem.

“Allbry är en strategisk investering för oss. Med ökade satsningar på Elevhälsan finns det incitament från skolans huvudmän och Allbry är väl positionerat att leverera de lösningar som behövs. Allbrys grundare förstår väl problematiken och kan skolans värld och de har utvecklat ett verktyg som kan användas av alla, från grundskolan till yrkeshögskolor och universitet”,  säger Annika Sten Pärson, grundare, The Inner Foundation.

Fler skolor och kommuner köper nu in Allbry, som erbjuder en enkel lösning till ett väldigt svårt problem. Med en GDPR-säker och effektivt digitalt verktyg blir det lättare för elever att boka tid till elevhälsan. “Vi hoppas att Allbry som verktyg ökar kuratorernas möjlighet att nå fler elever. Förhoppningen är att vi når de elever som av olika anledningar inte söker oss i skolan. Med stöd av Allbry vill vi kunna anpassa kommunikationen utifrån elevers funktionsvariationer, önskemål och behov.”säger skolkuratorerna Angelica Diamant och Madeleine Proos från Örnsköldsvik.

Om Allbry

Allbry är ett elevhälsoverktyg för skolor att arbeta proaktivt kring elevhälsan. Eleven är i fokus och skolpersonal samt skolhuvudmannen får visuell översikt av antal besök, elevernas välmående och vart någonstans insatser av elevhälsopersonal behövs som mest.  

Med Allbry kan elevhälsopersonal arbeta både fysiskt och digitalt – med ett enkelt knapptryck i Allbry kan eleverna boka in sin tid med elevhälsan och genomföra samtal via chatt, video eller röstsamtal där det passar eleven. 

Allbrys vision är att skapa en komplett och lättillgänglig elevhälsa.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *