Få kostnadsfri tillgång
till Allbry ett helt år!

Allt för många elever lider av betyghets, skolstress och
psykisk ohälsa. Nå fler elever och få bättre insyn i elevhälsan genom Allbrys kompletta elevhälsoplattfom.

Erbjudandet avser Allbrys plattform och gäller vid avtal som ingås för en period av tre år och som formaliseras före den 30/12.

Bättre resultat och framtid för eleverna med Allbry

Förebyggande, åtgärdande och uppföljande verktyg för elevhälsan

Vad tycker våra kunder?

Förebygg psykisk ohälsa bland elever

I Sverige har den psykiska ohälsan ökat med 100% i åldrarna 10-17 år, enligt Socialstyrelsen. Allbry kan hjälpa till att förebygga psykisk ohälsa på skolan genom att tillgängliggöra skolans elevhälsoinsatser.

Fördelar med Allbry

Elevens fördelar

Våra verktyg

Officiell partner

ILT Education skapar smarta lösningar för pedagoger och Allbry skapar smarta lösningar för elevhälsopersonal, på detta sätt kan vi skapa en likvärdig utbildning och elevhälsa för alla elever. 

Fyll i formuläret och boka ett möte med oss idag!

?>