Gemensamt med idéburna skolhuvudmän ökar Allbry tillgången till elevhälsan

Digifysisk elevhälsotjänst med syfte att stärka elevhälsan

ELEVHÄLSA ONLINE: KOMMUNIKATION, INSIKTER & SYSTEMATISERING

Verktyget

Med ett enkelt knapptryck i Allbry kan eleverna boka tid med skolans kurator, SYV eller annan elevhälsopersonal. Eleverna kan välja mellan chatt, videosamtal eller fysisk träff, utifrån när och där det passar eleven. Med Allbrys unika plattform kan skolan arbeta träffsäkert med det systematiska kvalitetsarbetet genom datadriven elevhälsa och få insikt i välbefinnandet hos elever, klasser och skolan. Ta hjälp av den kompletta plattformen eller välj och integrera de moduler som bäst passar skolans specifika krav.

DIGITAL, FYSISK ELLER DIGIFYSISK ELEVHÄLSA

Digifysisk bemanning

Med Allbry kan er skola arbeta resursförstärkande. Vi hjälper er med resurstilldelning där det behövs. Med ökad tillgänglighet ökar möjligheterna till en bättre elevhälsa och välmående elever. Med välmående elever kommer lyckade studieresultat. Allbry tillhandahåller: 

Digital elevhälsa

Allbry vänder sig till grund-, gymnasie- och vuxenskolan. 

För dig som huvudman för idéburna skolor kan du genom Allbry få tillgång till en komplett digital plattform för skolans samtliga elevhälsofunktioner – för en förebyggande, psykosocialt tillgänglig och hälsofrämjande elevhälsa.

Allbry erbjuder även digital, fysisk och digifysisk resurstilldelning av elevhälsopersonal. Med Allbry kan ni förstärka eller komplettera ert elevhälsoteam när och där det behövs, heltid, deltid eller periodvis. Vi har den samlade kompetensen oavsett om din skola är i behov av kurator, SYV eller specialpedagog.

Med Allbry står eleven i centrum och ger dig som skolhuvudman visuella insikter för rätt insatser i god tid.

Vill du veta mer?

Boka möte med någon av kundansvariga

Urval av kunder och partners

Vad tycker våra kunder?

ELEVER
0
MODERNISERING AV ELEVHÄLSAN:

En avgörande insats för barn och ungas psykiska hälsa

Elevhälsan är en fundamentalt viktig del av det svenska skolsystemet. Men, skolans struktur och samhällets behov har utvecklats avsevärt sedan elevhälsan först infördes – det kräver en modernisering av detta värdefulla stödsystem.

Allbry identifierade ett tydligt behov av att modernisera elevhälsan för att kunna möta dagens skolelevers behov:

?>