Möjliggör systematiskt kvalitetsarbete

Att arbeta digitalt med elevhälsan gör att skolans elever söker stöd i högre grad.

Skolkuratorn får tillgång till kommunikationssätt som chatt, video och röstsamtal i en internet- och GDPR-säkrad plattform. Det frigör tid och gör arbetet effektivare, så att kuratorn kan arbeta främjande och förebyggande.

Frame 25613
Frame 2560

Att arbeta digitalt med elevhälsan gör att skolans elever söker stöd i högre grad eftersom det är tryggt för dem.

Skolkuratorn får tillgång till kommunikationssätt som chatt, video och röstsamtal i en internet- och GDPR-säkrad plattform. Det frigör tid och gör arbetet effektivare, så att kuratorn kan arbeta främjande och förebyggande.

Verksamhetsstöd

Egen skolkurator

Ni kan välja att bemanna plattformen med ert egna elevhälsoteam som får full tillgång till plattformen och alla dess funktioner.

Allbrys skolkurator

Ni kan även använda er av Allbrys utbildade kuratorer när och där det behövs. Våra kuratorer är flexibla, vana med plattformen och kan tillsättas med kort varsel.

Verksamhetsstöd

Egen skolkurator

Ni kan välja att själva bemanna plattformen med ert egna elevhälsoteam. Ni får full tillgång till plattformen och alla dess funktioner.

Allbrys skolkurator

Eller så kan ni använda Allbrys utbildade kuratorer med hög tillgänglighet.

Ni väljer själva.

Vad gör en kurator?

Kurator [cura] från latin betyder omsorg. Kuratorer är oftast examinerade socionomer som har ett psykosocialt perspektiv på människan.

Detta betyder att kuratorer ser problem utifrån individuella och omgivningens förutsättningar. Traditionellt har kuratorer jobbat på skolor eller inom hälsovården. Kuratorer jobbar på organisatorisk nivå och på enskild nivå.

Erfarna kuratorer

Vår kuratorpool består av ett nätverk av gedigen kompetens, erfarenhet och passion för psykiskt välmående. Vi erbjuder även flerspråkiga kuratorer. Hos oss är vi utbildade och arbetar inom:

BBIC

MI

LVM

Repulse

Våld i nära relation

Hedersrelaterat våld

Neuropsykologi

Ätstörningar

Allbry rapport kartläggning elevhälsa

Systematiskt kvalitetsarbete

Allbry är mer än en digital kurator som ger samtalsstöd. Vi bidrar till hållbara lösningar för elevhälsan genom kartläggning och rapportering. Via vårt unika system kan skolan få insikt i välmåendet bland elever, klasser och skolan.