Elevhälsa på elevens vis

Allt för många elever lider av betygshets, skolstress och psykisk ohälsa. Skapa förändring tillsammans med oss redan idag.

Vår story

Till en början var Allbry en enkel chatt där elever kostnadsfritt kunde chatta med volontära kuratorer. Idén ligger som kärna i det som Allbry är idag, en plattform där slutanvändaren inte betalar en krona.​

allbry verktyg elevhälsa

Alla elever har rätt
att må bra

Med Allbry kan skolor arbeta proaktivt kring elevhälsan. Eleven är i fokus och ger personalen och skolhuvud-mannen visuella insikter av elevernas välmående och kartlägger var någonstans insatserna av elevhälsans personal behövs som mest.

systematiskt kvalitetsarbete i elevhälsan

Systematiskt kvalitetsarbete

Elever som mår dåligt kan lättare be om hjälp. GDPR-säkert samarbete hjälper vuxna stötta rätt. Och kommunen får hårda fakta på mjuka frågor; för planering, uppföljning och förebyggande elevhälsa.

psykisk ohälsa allbry

Samhällspåverkan

Fram till 2030 har FN:s medlemsländer förpliktat sig att bidra till att Agenda 2030 förverkligas. För att detta ska vara möjligt måste alla delar av samhället – näringsliv, offentlig sektor, organisationer och enskilda individer ta ansvar.

“När jag arbetade som skolkurator insåg jag att det behövdes verktyg för den psykosociala delen av elevhälsan, anpassningar för att bemöta elever samt kartläggningar för att fånga upp elever.”

Cem Celepli Atci

Cem Celepli Atci, grundare och VD på Allbry

Tipsa någon om Allbry!

Share on email
E-post
Share on linkedin
LinkedIn
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Nå fler elever och få hårda fakta på mjuka frågor med Allbrys modell

allbry systematiskt kvalitetsarbete

För hela elevhälsoteamet

allbry elevhälsa verktyg

Oavsett om man vill chatta, ha videosamtal eller följa upp elevers välmående. Allbry är ett komplett verktyg med alla funktioner som krävs för att jobba förebyggande med elevhälsa.

Allbry arbetar med både små och stora kommuner, grund- och gymnasieskolor.

Se senaste nyheterna, läs mer om våra kunder, olika initiativ, events och intervjuer.

allbry elevhälsa

Officiell partner

ILT Inläsningstjänst skapar smarta lösningar för pedagoger och Allbry skapar smarta lösningar för elevhälsopersonal, på detta sätt kan vi skapa en likvärdig utbildning och elevhälsa för alla elever.

Vill du veta mer om hur du kan förändra elevhälsan på din skola?

Skapa förändring tillsammans med oss redan idag.