Rapportering

Med hjälp av vårt rapporteringsverktyg kan elevhälsan snabbt och enkelt fylla i viktig information, både under och efter samtalen. Informationen sparas säkert och görs tillgänglig för berörda parter och genom att bespara personalen arbetet med att flytta över information från andra verktyg minimeras både arbetsbördan och risken för att skyddad information hamnar på fel ställe.

Hur går det till?

Undvik dubbeljobb

Personalen skriver anteckningar direkt i samtalet.

Snabba rapporter

Efter samtal fyller personalen i sin rapport på några minuter.

Säker datahantering

Med ett samlat verktyg minskar risken att känslig data hamnar fel.

Effektivitet

Minnesanteckningar

Genom enkel tillgång till ett digitalt anteckningsblock kan elevhälsopersonalen snabbt få ner tankar och anteckningar om sina elevers hälsa.

Snabbrapporter

Efter avslutat samtal med en elev kan personal på några minuter fylla i en snabbrapport innehållandes vilka samtalsämnen som berörts.

allbry plattform

Minnesanteckningar

Med Allbrys funktion minnesanteckningar kan elevhälsopersonalen läsa och skriva anteckningar om en elev. Oavsett om dem har ett samtal igång eller inte. Anteckningarna delas sedan med andra inom samma profession som stöttar samma elev online och är tillgängliga att läsa i efterhand.

Snabbrapporter

För att ge skolan insikter i vad eleverna pratar om och hur oroliga de är fyller elevhälsopersonal i en snabbrapport efter avslutad session. Snabbrapporten är framtagen på ett användarvänligt sätt för att inte skapa mer jobb för personalen, den tar inte mer än några minuter av fylla i men kan ge värdefull feedback om elevhälsan till skolan. 

allbry rapport