Nationellt elevhälsonätverk

Anmäl dig nedan

Allbry introducerar ett nationellt elevhälsonätverk!

Vi vill bjuda in dig i vårt nystartade nationella elevhälsonätverk. Ditt arbete inom elevhälsan gör skillnad. Tillsammans med dig ser vi stora möjligheter att utbyta erfarenheter, inhämta och sprida ny kunskap. Med gemensamma krafter ger vi fler elever möjligheter till en god elevhälsa.

Nätverket syftar till att vara ett forum för alla inom svensk elevhälsa där vi gemensamt hittar nya lösningar för att möta den växande psykiska ohälsan bland barn och unga.

Nätverksträffarna sker digitalt och initieras av Allbry.

Vill du ansluta dig till vårt nationella elevhälsonätverk?

Play Video

Elevhälsonätverkets första träff kommer ske inom kort. Vi kommer skicka dig ett mail med närmare information i samband med att datum har satts.

Glöm inte att hämta ut fikat vi självklart bjuder på innan vår första digitala nätverksträff för elevhälsan!

?>