Administration

Med hjälp av vår administrativa lösning frigör ni värdefull tid för elevhälsoteamet och kan fokusera på det som är viktigast, elevhälsan. Använd administrationsmodulen för att förenkla vardagen med intuitiva, lättillgängliga och säkra informations- och kommunikationsfunktioner.

Hur går det till?

Spara tid

Elevhälsoteamet registrerar all information på ett ställe.

Välj ert schema

Ni väljer era egna öppettider direkt i kontot.

Full kontroll

Styr åtkomst till anonymitet och rensning av data och loggar. 

Anpassning

Inställningar

Ni bestämmer själva över era öppettider, elevernas möjlighet till anonymitet samt valet att få rensa sina chattar.

Gallring

Ni kan radera chattloggar och annan känslig data med ett knapptryck eller med regelbundna intervaller.

Inloggning

Välj om ni vill integrera era konton med skolans egna SSO-inloggning eller skapa klassiska epost-konton. 

 

Inställningar

Ingen skola är den andra lik och ibland krävs det anpassningar. 

I Allbry kan ni ställa in vilka tider och dagar som chatt och videosamtal ska vara tillgängligt. 

Det går även att skapa filter/taggar som kan användas för att kategorisera elever, ett typiskt exempel är vilken skola och klass eleven går i.

Ni väljer även om eleverna ska få möjligheten att själva permanent eller visuellt rensa sina chattar. 

Möjligheten för elever att vara anonyma gentemot sin kurator är också något som skolan kan ställa in.

Gallring

För att skapa trygghet för ägandet och hantering av era elevers personuppgifter så kan skolan i Allbrys plattform med ett knapptryck eller valt intervall permanent rensa konversationer och annan känslig data. 

Ni kan även ställa in så att även elever tillfälligt eller permanent kan rensa sina chattar. 

Inloggning

Integration med skolans SSO-portal kan ställas in för att elever och personal inte ska behöva ha koll på fler konton än nödvändigt. Allbry erbjuder de vanligaste integrationstyperna.

Det går även att använda vanliga e-post-konton som skapas direkt i Allbry.

Integrationer

Allbry är en flexibel och anpassningsbar plattform som ska underlätta skolans arbete. Med Allbry är det enkelt att integrera med en rad av skolans olika system och plattformar. Bland de system som Allbry kan integreras med finns Prorenata, Edlevo och Skolfederation.

?>