Maryam Kargar – Skolkuratorn Som Bytte Inriktning Från Socialpedagog Till Skolkurator

maryam_kargar

Maryam Kargar arbetar som skolkurator i en gymnasieskola på 540 elever.
Tidigare har hon arbetat som socialpedagog vilket har varit nyttigt för henne eftersom hon nu har erfarenhet från både yrkesrollerna – socialpedagog och skolkurator.
Genom det kan hon dela med sig av olikheter men även likheter bland dessa yrken.

Vem är Maryam Kargar?

Maryam är 26 år och uppväxt i Örnsköldsvik men kommer ursprungligen från Afghanistan. När hon var 7 år gammal kom hon till Sverige med sin familj. Idag arbetar hon i Kramfors kommun och pendlar varje dag till och från arbetet. Maryam visste tidigt att hon ville arbeta med människor. Hon ville veta mer om världen och samhället, framförallt människors beteende. Under hennes skolgång såg hon till att ha nära kontakt med hennes studievägledare för att få hjälp med yrkesval. På gymnasiet valde Maryam samhällsvetenskapligt program med beteendeinriktning pga hennes intresseområde. Efter det valde hon sociologiprogrammet i Umeå.

Vad gör en socialpedagog i sin tjänst?

Maryam arbetade tidigare som socialpedagog på en högstadieskola i Kramfors kommun. Yrket socialpedagog är ganska likt skolkuratoryrket. Socialpedagogen skapar en intim relation med eleverna då pedagogen befinner sig mer i korridorerna. När det kommer till elever som väljer att inte gå på lektionen och hänga i korridorerna så finns socialpedagogen där. Eleven får då det stöd som behövs för att ändra beteendemönster.

Socialpedagogen har även nära samarbete med lärare och fungerar som en länk mellan olika myndigheter. De arbetar också med konflikthantering och elever med hög skolfrånvaro som inte orkar komma till skolan.

Elevhälsoteamets uppbyggnad

På Maryams arbetsplats består elevhälsoteamet av 2 rektorer som är uppdelade i olika program. De har även 3 stycken specialpedagoger, 3 stycken studievägledare, 1 skolpsykolog och 1 skolsköterska. 

Inom hela kommunen finns det 2 stycken skolkuratorer som är uppdelade på olika gymnasieskolor. Maryam arbetar på Ådalsskolan med cirka 540 elever. Hennes kollega Jenny har två andra gymnasieskolor som också är internatboenden. Jenny och Maryam har emellanåt kontakt när de behöver stötta varandra i deras arbete.

Vanligtvis är Maryam ensam ansvarig för hennes 540 elever. Därav blir det i vissa perioder svårt att arbeta som kurator när det är så hög arbetsbelastning och många elever som behöver hjälp. När det kommer till gruppnivå så hinner inte skolkuratorn arbeta främjande och förebyggande. Detta beror på arbetsbelastning även om skolkuratorn vill bidra mer än så.

Hur kan en vanlig arbetsvecka se ut som skolkurator?

Maryams arbetsdagar som skolkurator är väldigt varierande. Vissa dagar är lugnare än andra. Ibland kan det hända att en elev är misstänkt för användning av droger. Då måste man boka tid för urinprov, följa med eleven till resursteamet för drogtest samt göra en orosanmälan.

På det stora hela börjar dagen alltid med administrativt arbete som att svara på mail, följa upp frågor från olika mentorer eller hjälpa en elev som mår dåligt. Arbetet görs på individ-grupp och-organisationsnivå. När det gäller individnivå så sitter skolkuratorn i samtal och när det gäller grupp så är fokuset konflikthantering och gruppstärkande arbete. På organisationsnivå är det handledning en gång i månaden tillsammans med en psykolog. Sedan kan skolkuratorn höra av sig till de andra skolkuratorerna och stötta varandra kollegialt.

I elevhälsoteamet finns det även en elevhälsochef som alla skolkuratorerna i kommunen träffar. Med chefen pratar de om förebyggande arbete, hur de som elevhälsoteam kan arbeta bättre och utbyta erfarenheter med varandra.

skolkurator-socialpedagog
Maryam ser skolkuratoryrket som fascinerande trots arbetsbelastningen

Maryam känner att hon gör ett väldigt viktigt arbete med barn och unga. Hennes arbete som skolkurator är oerhört fascinerade då hon får träffa människor med olika erfarenheter och vara ett stort stöd för dem. Både för ungdomar men även personalen på skolan. Det som driver Maryam är att hon ser ungdomarna utvecklas, att de kan komma till henne och känna sig trygga när de behöver hjälp samt stöd.

Framöver hoppas hon på att det ska bli lagändringar, att samhället satsar mer pengar på barn och unga. Maryam hoppas också på mer förebyggande arbete kring psykisk ohälsa. Barnen är vår framtid så bättre arbetsvillkor och förutsättningar behövs för att kunna arbeta på bästa sätt och känna att ens arbete som skolkurator räcker till.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *