Kurator


Kuratorn har ett viktigt och utmanande arbete. Förtroendet som måste finnas mellan kurator och elever som söker hjälp är helt avgörande. När arbetsbördan ökar och tiden inte finns till blir det administrativa arbetet först bortprioriterat. Detta kan resultera i att rutiner och kvalitetskontroll för samtalen blir försämrade. I slutändan är det eleven som tar skada om kuratorn inte har tillgång till rätt verktyg för att ge eleverna det stöd och den hjälp de efterfrågar. 

Vi på Allbry satsar därför på att ge kuratorn rätt verktyg för att bibehålla kvalitet och effektivitet i sin arbetsroll.

allbry elevhälsa online

Med Allbrys plattform gör vi det enkelt att administrera allt arbete runt omkring elevhälsan. Med ett inbyggt filtreringssystem kan man enkelt kategorisera, filtrera och facilitera olika tjänster för olika elever. Filtreringssystemet kategoriserar ålder, skola och klass för att få en tydlig blick över eleverna. 

Detta ger en bättre insyn vilket i sig underlättar arbetet tillsammans med varje enskild elev. 

Kuratorer som har rätt verktyg kan effektivt organisera sin arbetstid vilket ligger till grund för att varje elev ska få ett ordentligt och välorganiserat stöd. När både kurator och elev får de bästa förutsättningarna kan man enkelt spåra och säkra sin utveckling. 

Vårt mål är att bygga en stabil och hållbar plattform som fångar upp fler av alla de som behöver stöd och samtal under skoltiden.

Vad gör en kurator?

Kurator [cura] från latin betyder omsorg. Kuratorer är oftast examinerade socionomer som har ett psykosocialt perspektiv på människan.

Detta betyder att kuratorer ser problem utifrån individuella och omgivningens förutsättningar. Traditionellt har kuratorer jobbat på skolor eller inom hälsovården. Kuratorer jobbar på organisatorisk nivå och på enskild nivå.