Intervju | Vägen till digital elevhälsa

Jenny Klingberg skolkurator kramfors kommun ådalsskolan allbry

Skolkurator Jenny Klingberg berättar om upplevelsen av att jobba med Allbry och vägen till digital elevhälsa

Jenny Klingberg skolkurator kramfors kommun ådalsskolan allbry

Bild: Jenny Klingberg

Hur förstod du att digital elevhälsa skulle vara ett bra komplement i ditt arbete som skolkurator?

Det var utifrån att jag tittade på hur ungdomar använder sina telefoner, hur de söker information och kunskap. Lärarna börjar alltmer övergå till digitala former för att förmedla sin kunskap och då tänker ju jag att det är väldigt naturligt för våra ungdomar idag att ta ett första steg och kommunicera digitalt, ställa frågor, och ganska ingående frågor kom jag fram till. Så vi började leta efter hur vi kunde göra det lättare för eleverna att komma i kontakt med elevhälsan baserat på det.

För vissa är det viktigt att få sitta med mig i rummet, att få boka en tid och känna att de får förbereda sig. Men för väldigt många så tror jag att man snabbt vill kunna få ett svar. Med en växande psykisk ohälsa på kände jag att det räcker inte med mig. Det räcker inte att sitta här inne på ett rum. Vi letade och testade olika varianter men det som var grunden i det hela var att det skulle vara skyddat, alltså en säker och trygg plattform. Jag ville ge möjligheten för elever att kunna skriva av sig där och då när de hade tankarna i huvudet. Sedan kanske de inte får svar direkt, utan efter 30 minuter eller en timme. Men de har fått ett svar och inte fallit mellan stolarna och det är det viktigaste.

 

Hur ser din arbetssituation ut som skolkurator?

När vi första gången fick kontakt hade jag ansvar för ett jättestort område, 4 olika enheter, varav två ligger ganska långt ifrån huvudskolan. Så jag hade närmare 800 elever som är väldigt spretiga. Vissa går i ett väldigt praktiskt program med djur, en annan skola består av elitbarn dvs. A-barn och deras svårigheter, och sedan en helt vanlig gymnasieskola. 

Jag såg ju att där topp-eleverna finns, där vill de sällan blotta sig. Då tänker jag att de kan välja bort elevhälsan eftersom att det syns när man söker sig dit. Därför kändes det som en bra grej att använda sig av Allbry för att då behöver de inte stå utan elevhälsa, utan här kan de söka sig till själva. Ofta når vi inte de här eleverna förens det har gått alldeles för långt.

Sedan har vi en annan grupp elever, gymnasiesärskolan, och där gäller snabba bandage. Har man ett problem så vill man inte vänta utan det är nu, inte nästa vecka på torsdag tex. Det har ju visat sig att båda de här grupperna har varit väldigt aktiva i Allbry. Eftersom jag har flera enheter så är jag på gymnasiesärskolan en dag i veckan och jobbar man med ungdomar så har de inte tid att vänta. Då har de redan hunnit göra slut, bli ihop, och gjort slut igen innan jag kommer dit. 

Det har känts väldigt tryggt för mig som kurator att veta att om de vill så kan de nå ut via Allbry utan att behöva vänta på att jag är på plats fysiskt.

Märker du skillnad i närvaro bland dina besök?

Ja, definitivt. De som faktiskt vill komma till mig gör det. De som känner sig lite tveksamma eller känner att det är skönt att skriva med någon på distans använder hellre Allbry. Det här fyller en så bra funktion. Jag kan inte som person ersätta det här behovet som finns utav digital elevhälsa. Det ena utesluter ju såklart inte det andra utan det blir en samverkan. 

Har temperaturen bland eleverna varit annorlunda än vad du trodde?

Utifrån de rapporter och statistik som vi får ut via Allbry så har det inte varit en annan orosnivå än vad jag tidigare uppfattat. Men när du säger temperatur så kan jag ju säga att temperaturen har svalnat av enormt för mig därför att jag vet om att det finns ett ytterligare komplement. Så jag känner mig ganska tillfreds som skolkurator för jag vet att jag inte är ensam. 

På skolorna har vi haft som mål att ha likabehandlingsärenden snabbt så att arbetsmiljön för eleverna ska vara bra. Då har jag kunnat gå in i många flera sådana ärenden, jag har också kunnat börja tänka tanken på att sätta upp Pride-vecka för det hinner jag göra nu. Jag kan ha en integrationsvecka för det hinner jag också göra. Jag hinner göra massa saker som också ingår i skolkuratorsrollen. 

allbry systematiskt kvalitetsarbete

Bild: Allbrys modell för elevhälsoarbete.

Vad kan du utvärdera hittills av att ha använt Allbry?

Det jag fått stort värde av som man tidigare försökt göra manuellt, är att se vad mina samtal handlar om. Vad tar eleverna upp? Det har man tidigare haft en hum om men inte riktigt kunnat sätta fingret på vad det faktiskt är.

Nu får vi ju faktiskt det via Allbry eftersom de kartlägger varenda kontakt. Vi får massa fina diagram och bilder, jättetydligt. Så jag kan följa exakt vad som pratas om, och då får man också en temperatur. 

visuell rapport allbry statistik

Bild: Visuell rapport i Allbrys verktyg för elevhälsa.

Får rektor samma återkoppling?

Javisst, han ser vad som händer och säger definitivt ja till att jag vill gå en utbildning eftersom det syns jättetydligt att eleverna behöver det här, det är det som snackas om. För annars är rollen som skolkurator en väldigt svår roll eftersom den är så bred – listan kan bli så lång att man blir mörkrädd. Men nu finns det ett tydligt underlag där jag vet vad som är relevant och inte för eleverna, inte utifrån vad jag som vuxen tror är intressant.

Hur gick processen till för skaffa Allbry?

Man kan väl beskriva det som att jag identifierade behovet och gick in till rektorn och berättade att “det här vill jag ha”. Och så när det inte händer något så går jag in där igen, och igen för att påminna om att inte glömma bort det. Så styrde han upp det. Jag är ju socionom så jag är inte den som backar undan i första taget. Så skulle man kunna beskriva det, att jag hittar nya grejer och lämnar det till honom som koordinerar.

Har ni provat andra alternativ?

Vi har provat andra alternativ. Vi har provat med andra aktörer innan där jag fick ett sms om en elev sökte mig och jag kunde skicka en tid via sms. Så har man en nyckel som man öppnar via telefonen så jag kan öppna en dörr digitalt så att eleven kan komma in och sätta sig om prata med mig. Vi har provat sådana varianter men jag har inte blivit tillfredsställd med det. Jag har varit alldeles för uppbokad för att kunna klara av det, men nu får jag tid över till mer än att bara boka upp möten.

Nämn 3 fördelar som du tycker är bra

  • Det går snabbt, digitalt men också personligt.
  • Det är säkert.
  • Det är anpassat efter hur ungdomar kommunicerar idag.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *