Elevhälsoteam

Det ska vara lätt för vuxna att samarbeta; kurator, lärare, föräldrar, rektor.
Samtidigt gäller GDPR och all kommunikation måste skydda eleven.
Det säkras i plattformen bakom Allbrys app.
 
 
 
 

Skolans elevhälsoteam utgörs av de personer som arbetar aktivt med elevens hälsa och utveckling. 

Elevhälsoteamet behöver ett enkelt verktyg för att kunna samordna och kommunicera kring eleven och hur de mår. Det krävs att det finns en tydlig och genomgående förståelse och att vägledningen är lättillgänglig och välorganiserad. Allbry lägger därför stor vikt vid att nå fram till varje elev som behöver stöd och hjälp.

 

allbry digital kurator elevhälsa plattform
allbry plattform

Liknande problem som kuratorn kan uppleva kan även andra resurser i elevhälsoteamet uppleva som t.ex. studievägledaren som har svårt att fånga upp alla elever. Framförallt många mindre frågor från eleverna till SYV kan missas då eleven inte känner att det är lönt att boka upp ett möte för en snabb fråga. Genom att även ha studievägledaren digitalt skapar man en möjlighet för att ställa sådana frågor online, direkt i Allbrys chatt. 

Elevhälsoteamet kan också sakna insikter om vad de andra resurserna pratar om men med hjälp av Allbrys lösning med gemensamma anteckningar och samtalsloggar blir det lättare att förstå vilka resurser som är inkopplade i elevhälsan och därmed lättare att diskutera elevfall med varandra.

Allbrys koncept är byggt på enighet och att elevhälsa är någonting som måste arbetas försiktigt och långsiktigt med. Varje skola är unik och har därför specifika behov. Plattformen gör det möjligt för skolorna att anpassa och planera sitt arbete efter deras specifika behov. 

Med hjälp av ett filtreringssystem och gemensam enkel översikt ser Allbry till att varje person i elevhälsoteamet kan fokusera på varje enskild elev. 

Vi på Allbry vill arbeta tillsammans med elevhälsoteamet för att förbättra och förenkla de resurser som ska finnas tillgängliga för att skapa en bättre elevhälsa på varje skola.

allbry plattform