EC Utbildning väljer att satsa på elevhälsan genom Allbrys digitala verktyg och bemanningstjänst

Ec-utbildning

Ett modernt och digitalt verktyg tas in av EC Utbildning för att stärka sitt förebyggande elevhälsoarbete. Det digitala verktyget som tas in heter Allbry och ska stötta utbildningsledarna i sitt arbete samt förebygga psykisk ohälsa bland studerande.

Allbrys digitala verktyg har en mängd olika funktioner, till exempel en chatt och videofunktion där studerande enkelt kan nå en elevhälsopersonal och få stöd. Verktyget erbjuder även kartläggning till utbildningsledare för att få data och insikter gällande välmående hos de studerande på olika nivåer. Ett användarvänligt verktyg med moderna och kompletta lösningar för elevhälsan. 

Valet av Allbry

Som många kanske inte känner till så har elever inom vuxenutbildningen som komvux och yrkeshögskola inte rätt till hälsofrämjande och förebyggande stöd när det kommer till elevhälsa från bl.a. skolkurator eller skolsköterska som grund- och gymnasieskolan. Trots att skolan inte har någon skyldighet att erbjuda sina studerande tillgång till en kurator så har EC Utbildning region Väst valt att satsa på elevhälsan och ta in Allbrys digitala verktyg med digital kurator.

Utbildningsledarna på EC Utbildning har tidigare haft stödsamtal med sina studerande. Under senare tid har de märkt att det finns en negativ trend hos eleverna i form av ökad psykisk ohälsa. De ser att studenterna har behov av professionellt samtalsstöd men kämpar både med tid- och resursbrist.

Tanken med Allbry är att det ska stötta studenterna men även avlasta utbildningsledarna så att de har mer tid över till ordinarie verksamhet. Därför är Allbry ett självklart val.

”Allbrys digitala verktyg har skapat trygghet för utbildningsledarna och bidrar även positivt till arbetet med systematiskt kvalitetsarbete på EC och verksamhetsutveckling”

– Stefan Olsson, Verksamhetschef på EC Utbildning Region Väst.

”Allbrys kurator gav mig rätt stöd och verktyg. Efter kontakten med Allbry har jag känt mig mer motiverad sen innan. Allbry betyder mer än en god vän för mig”

– Student, EC Utbildning.

”Visionen på Allbry är att skapa en komplett och lättillgänglig elevhälsa. Komplett, att kunna tillgängliggöra elevhälsopersonal på ett smidigt sätt. Samarbetet med EC innebär att vi kan förverkliga vår vision inom vuxenutbildningen trots att det inte finns lagkrav”

– Cem Celepli Atci, VD på Allbry.

EC Utbildning

EC grundades 1985 i Svängsta.
Orginasationen driver en yrkeshögskola med utbildningar framförallt inom IT och teknik. Utbildningarna är ett till två år långa och varvar teoretiska kunskaper med praktisk tillämpning. EC finns i nio orter runt om i landet, Göteborg, Halmstad, Helsingborg, Malmö, Ronneby, Stockholm, Västerås, Växsjö och Örebro.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *