Anslut till Allbry och få 6 månader kostnadsfritt

Elevhälsa på elevens vis allbry ILT

Nu kan skolor och kommuner över hela landet ansluta sig till Allbry med extra goda villkor. Alla nya kunder som ansluter sig på 12 månader under hösten erbjuds 6 månaders kostnadsfri användning av verktyget. Erbjudandet finns via Allbry och återförsäljare ILT Inläsningstjänst i hela Sverige. 

Med Allbry kan skolor arbeta proaktivt kring elevhälsan. Eleven är i fokus och ger personalen och skolhuvudmannen visuella insikter av elevernas välmående och kartlägger var någonstans insatserna av elevhälsans personal behövs som mest. 

Med Allbry kan man arbeta både fysiskt och digitalt – med ett enkelt knapptryck i Allbry kan eleverna boka in sin tid med kurator, SYV eller annan elevhälsopersonal, chatta och ta ett videosamtal där det passar eleven och kuratorn.

Genom att arbeta med resurstillsättning där det behövs, bidra till systematiskt kvalitetsarbete och hela tiden hålla eleven i centrum, bidrar detta på sikt till bättre elevhälsa och mer välmående elever, vilket i sin tur leder till att fler elever lyckas med skolan.

Erbjudandet gäller t.o.m 31-12-2022.

Kontakta oss för att höra hur Allbry kan hjälpa elevhälsan hos er!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *