Allbrys plattform

Allbry app funktioner

Allbry vill ha en tillgänglig och komplett elevhälsa. Det är ett verktyg där man enkelt ska kunna boka tider till tex skolkurator, SYV eller specialpedagog. Appen är enkel att använda både för elever men också elevhälsopersonal. Eleverna kan lättare ta kontakt med elevhälsan digitalt om de inte vågar gå till en kurator fysiskt tex. Digitala plattformar är idag en vardag för många, att då enkelt kunna gå in i en app och boka tid kan kännas som en trygghet istället för att vara på plats fysiskt. Eleverna kan välja att chatta, ha videosamtal eller besöka elevhälsoteamet på plats.

Varför underlättar det för elevhälsopersonalen? Framförallt spar elevpersonalen tid då snabbrapporter fångas upp direkt efter varje samtal med en elev som har bokat tid. Det blir lättare att följa upp statistik och se efter vilka aktuella ämnen som tas upp. Kanske är det ångest, stress eller oro inför framtiden. Att kunna särskilja aktuella ämnesområden utifrån kön och åldersgrupper gör att det blir lättare att veta vilken väg man ska jobba efter. Kanske kan man ha temadagar med specifika ämnen som lärarna kan ta upp med sina elever. Vad pratar åttondeklassare om tex. Vilket ämne väger tyngst hos dem? Det blir lättare för uppföljande arbete när man vet vilka ämnesområden som eleverna pratar mest om.

Allbry har sett att det finns en stor utmaning på större skolor, skolor där de finns 2 stycken kuratorer på 2000 elever. Utmaningen blir att det är oerhört svårt att koordinera möten. Genom Allbrys app underlättar det för elevhälsoteamet då det blir lättare att planera sina dagar och få bättre struktur. Elevhälsans personal lägger själva ut tider i appen då de finns tillgängliga för samtal. Appen har små smarta lösningar för att sänka tröskeln till elevhälsan. Man kan tex välja att få en påminnelse vid bokad tid. Vill man tex att eleverna ska få påminnelse 15 min innan bokad tid, eller dagen innan. Dessa val kan de själva gå in och bestämma med ett enkelt knappval.

Appen delar in eleverna i 3 olika grupper

  • Aktiva: De som bokar och dyker upp på mötet.
  • Registrerade: De som bokar möte men sedan avbokar av okänd anledning.
  • Inaktiva: De som står utanför elevhälsan och aldrig varit inne i appen.

Är det så att en elev avbokar mötet så loggas det automatiskt i appen, på så sätt kan man lättare kartlägga och följa upp detta. Kanske finns det någon som har behov av att prata om sina bekymmer men inte vågar ta tag i problemet.

I bilden nedan visas exempel på hur man kan se statistik i appen. Tex vilka samtalsämnen som berörs mest. Här kan vi se att ångest och träning är det som eleverna pratat mest om.

 

Enkel och smidig statistik

Om du är nyfiken och vill veta mer om Allbrys verktyg, klicka här:

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *